Sinds 1 september 2020 is het voor Vlaamse mantelzorgers mogelijk om naast de (federale) onderbrekingsuitkering een Vlaamse aanmoedigingspremie te krijgen voor het verlof dat zij opnemen om als erkend mantelzorger hulp te bieden aan een zorgbehoevend persoon.

Hoewel het reeds sinds 5 maart 2020 mogelijk is om de premie aan te vragen, is het besluit van de Vlaamse Regering nu pas verschenen in het Belgisch Staatsblad. Het treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 september 2020.

Tot 9 maanden terugkeren

De aanmoedigingspremie voor het verlof voor erkende mantelzorgers uit de privésector kan gedurende maximaal 9 maanden vóór de maand waarin de aanvraag wordt ingediend, met terugwerkende kracht worden toegekend, dit voor een verlof dat tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 begonnen is. Voor de andere aanvragen geldt een terugwerkende kracht van 6 maanden.

De aanvraag van de aanmoedigingspremie voor het verlof voor erkende mantelzorgers uit de socialprofitsector is geldig als ze wordt ingediend binnen 9 maanden nadat het verlof is begonnen, dit wanneer het gaat om premie-aanvragen voor een verlof dat tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 begonnen is. Voor de andere aanvragen geldt een terugwerkende kracht van 6 maanden.
Bron en info: Easypay Group
Industrielaan 19
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38