Vorige week gingen we kort in op de nieuwe en de verlengde steunmaatregelen die vooropgesteld werden door de superkern. Ook de Vlaamse regering doet zijn duit in het zakje en voorziet een resem aan maatregelen.

Niettegenstaande de wetteksten hiervan op heden nog niet gepubliceerd zijn en de uiteindelijke uitwerking van de maatregelen nog kleine afwijkingen kan vertonen, vindt u hieronder de krijtlijnen terug.

Verlenging van toekenning van de hinderpremie

Ondernemingen die op heden nog niet mogen openen door de opgelegde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, zullen nog steeds recht hebben op de hinderpremie. Denk hierbij onder meer aan bioscopen, zwembaden en pretparken.

Toekenning van aanvullende compensatiepremie

De Vlaamse regering voorziet in de toekenning van een compensatiepremie van 2.000 EUR aan ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de corona-compensatiepremie én voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn. Deze moeten kunnen aantonen dat ze een omzetverlies hebben van minstens 60%, in een periode van 1 maand vanaf de heropening, in vergelijking met een referentieperiode vorig jaar. Dit omzetverlies moet aangetoond worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie. De onderneming moet ook effectief openen en de activiteiten heropstarten.

Tijdelijke verhoging van Groeipakket

Gezinnen die een bruto maandinkomen hebben dat minder dan 2.213 EUR bedraagt of teruggevallen zijn onder dat bedrag door tijdelijke werkloosheid, kunnen een toeslag van 40 EUR per kind genieten gedurende een periode van 3 maanden.

Invoeren van consumptiekredieten

Lokale besturen zouden kunnen opteren om een soort van bonnensysteem in te voeren voor kwetsbare gezinnen en mensen met een laag inkomen. De bonnen zouden gebruikt kunnen worden in de lokale economie.

Bron en info: Easypay Group Pelt.
Industrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon011 53 18 38