Noord-Limburgers jonger dan 41 jaar kunnen zich sinds kort opgeven voor een vrijwillige vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson. Daarnaast kunnen jongeren van 16 en 17 jaar zich nu ook registreren op een reservelijst.
Registratie voor min 41-jarigen
De vaccinatiecentra van Noord-Limburg (gelegen in Lommel en Peer) hebben beslist om het systeem van QVax te gebruiken om inwoners jonger dan 41 jaar de kans te geven om zich vrijwillig te laten vaccineren met het vaccin van Johnson & Johnson. Van dit type vaccin is er slechts één prik nodig.
Je op de reservelijst registreren kan via www.qvax.be. Indien er vaccins beschikbaar zijn, worden de geregistreerde personen gecontacteerd. Belangrijk hierbij: je kandidaat stellen voor Johnson & Johnson geeft geen garantie op dit vaccin. Het kan evengoed zijn dat je een ander vaccin, en dus twee prikken, krijgt.
Registratie voor 16- en 17-jarigen
Jongeren van geboortejaar 2004 en 2005 worden binnenkort opgeroepen voor vaccinatie. De vaccinatiecentra van Lommel en Peer laten toe dat deze jongeren zich nu al registreren op een reservelijst.
Dat kan op twee manieren:
1. Registratie op de reservelijst op www.vaccinatie-noord-limburg.be. Hier kan geen voorkeur voor een bepaald type vaccin doorgegeven worden. Alle overschotten worden via deze lijst weggewerkt.
2. Registratie op de reservelijst op www.qvax.be. Hier kunnen de jongeren zich specifiek kandidaat stellen voor het vaccin van Johnson & Johnson. Er is echter geen garantie dat dit type vaccin effectief toegediend wordt.