Lommel is officieel een Warme Gemeente. Onze stad kreeg die titel deze zomer, samen met 41 andere Vlaamse steden en gemeenten. “We stappen samen mee in een project van het Fonds ‘GavoorGeluk’, dat de mentale gezondheid van kinderen en jongeren wil verbeteren en beschermen,” zegt schepen van Lokaal Sociaal Beleid Nancy Bleys. “1 op 5 jongeren geeft aan zich niet goed in zijn vel te voelen. Een ontluisterend cijfer, dat zich ook vertaalt in het hoge aantal zelfmoorden in Vlaanderen. Wij willen daar, samen met alle partners die in Lommel werken rond kinderwelzijn, iets aan doen. Vandaag lanceren we het allereerste en puur Lommelse initiatief: de Goed Gevoelstoel met daaraan gekoppeld een wedstrijd en de lieve beer “Warme William”. Die zullen vanaf oktober tot mei rondreizen in de Lommelse basisscholen.”
“Een Warme Stad is een stad waar alle instanties, organisaties en burgers die met kinderen en jongeren in contact komen, samenwerken zodat alle kinderen en jongeren zich goed in hun vel zouden voelen,” vult burgemeester Bob Nijs aan. “Lommel is al een warme gemeenschap, met een uitgebreid netwerk aan instanties die met welzijn bezig zijn en een bloeiend verenigingsleven. Toch willen we aan de hand van een aantal initiatieven thema’s en problemen nog meer bespreekbaar maken. Zeker voor kinderen en jongeren. Vandaar de Goed Gevoelstoel en de Warme William.”
Hoe gaan we tewerk?
Vanaf oktober kunnen scholen de Goed Gevoelstoel in huis halen. “Dat is een op maat gemaakte stoel die een hele week lang een mooie plek in de klas of in de school krijgt,” legt schepen Bleys uit. “Daarmee engageert een school zich om een week lang alles in het teken te zeten van het welbevinden van kinderen. In de stoel kan je even chillen, zorgen delen met de ‘Warme William’ of gewoon even van de omgeving genieten,…”
Wie is nu die ‘Warme William’? Een Warme William is iedereen die luistert. Dat kan je juf, mama, broer, pluspapa of trainer zijn. Gewoon even tijd nemen en naar elkaar luisteren kan wonderen doen. Omdat we niet al deze personen in de klas kunnen laten logeren, gaat tijdens deze wedstrijd een kleine ‘Warme William’ mee. Ook hij luistert en bewaart al je geheimen. De ‘Warme William’ is een beer die luistert naar elk verhaal. Als je de Goed Gevoel Stoel op bezoek krijgt, krijg je er ook de ‘Warme William’ bij. Kinderen mogen hun zorgen, hun leuke en minder leuke ervaringen opschrijven of tekenen en in de ‘Warme William’ stoppen.
Scholen of klassen die hun ervaringen met de Goed Gevoelstoel en hun Warme William delen via sociale media met de hashtags #goeddgevoelstoel en #hetkompaslommel, maken kans op een leuke prijs op het einde van het schooljaar. Klasjes tot 6 jaar kunnen een groepsuitstap naar de binnenspeeltuin ‘Het Speelkasteel’ winnen. Voor de groepen van 6 tot 13 jaar is er een klasuitstap naar Discovery Bay te winnen.