Gelet op de stabilisering van het aantal besmettingen en de daling van de algemene hospitalisatiecijfers stelde het Overlegcomité een reeks versoepelingen voorop vanaf 1 oktober 2021.

De grote regionale verschillen in vaccinatiegraad noopten het Overlegcomité tot een gedifferentieerde aanpak. Zo is de vooropgestelde regeling federaal maar kunnen de regio’s strenger optreden indien zij dit noodzakelijk achten. Momenteel is het koffiedik kijken of regio’s de hieronder vermelde versoepelingen nog zullen uitstellen of eventueel bijkomende maatregelen zullen nemen.

Lees verder en ontdek welke beslissingen het Overlegcomité heeft genomen.

Federale sokkel

Mondmaskerplicht vervalt in grote mate

Vanaf 1 oktober 2021 vervalt de mondmaskerplicht in winkels, winkelcentra en de horeca. Dit geldt zowel voor de klanten als het personeel. De mondmaskerplicht blijft evenwel behouden voor personen ouder dan 12 jaar in de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations en luchthavens en de zorginstellingen.

Ook het personeel en de klanten bij de medische en niet-medische contactberoepen moeten verplicht een mondmasker dragen.

Tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen en congressen met meer dan 500 personen binnen blijft het dragen van een mondmasker verplicht.

Omwille van de grote regionale verschillen kunnen regionale overheden strengere regels opleggen indien de epidemiologische situatie dit vereist.

Versoepelingen cafés en nachtleven

Vanaf 1 oktober 2021 is dansen opnieuw toegelaten in cafés.
Discotheken, dancings en nachtclubs kunnen opnieuw openen op voorwaarde dat het Covid Safe Ticket gebruikt wordt. De luchtkwaliteit en ventilatie moeten bovendien verzekerd zijn via verscherpte protocollen.

Covid Safe Ticket

Gelet op de grote regionale verschillen moeten deelstaten via een decreet of ordonnantie een reglementaire basis kunnen voorzien om de concrete modaliteiten van het Covid Safe Ticket vast te leggen.

Het gebruik van het Covid Safe Ticket wordt in de toekomst mogelijk uitgebreid tot publiek toegankelijke plaatsen binnen met een epidemiologisch risico.

De organisatoren van indoor evenementen met 500 of meer toeschouwers en outdoor evenementen met 750 of meer toeschouwers kunnen vanaf 1 oktober 2021 al beroep doen op het Covid Safe Ticket.
Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vallen de verplichtingen inzake CIRM/CERM weg.

Het mondmasker en sociale afstand zijn bij die evenementen ook niet langer verplicht. De organisatoren van dergelijke evenementen moeten wel op voorhand toelating vragen aan de lokale overheid.

Specifieke maatregelen voor Brussel

De Brusselse overheden zullen extra initiatieven nemen omwille van de lage vaccinatiegraad.
Denk hierbij onder meer aan een verscherpte manuele controle op de PLF en een uitgebreider gebruik van het Covid Safe Ticket. Het gebruik van mobiele vaccinatiepunten moet bijdragen tot een hogere vaccinatiegraad. Telewerk zou hier ook de norm blijven.
Bron en info: Easypay Group Pelt
Industrielaan 16
3900 Pelt
Telefoon+32 11 53 18 38