Infonamiddag
Tijdens deze namiddag licht de verantwoordelijke van het Sociaal Huis (= nieuwe naam voor OCMW) toe waarvoor senioren bij hen en hun partners terecht kunnen. Je zal merken dat dit zoveel meer is dan het verkrijgen van een leefloon.

Lokaal dienstencentrum ‘t Trefpunt
Kapittelhof 1
3920 Lommel

Dinsdag 21 juni 2022 van 14:00 tot 16:30
Prijs: €2.50

Meer info: dienstencentrum@zorggroeplommel.be