De voetbalvereniging Lutlommel VV heeft de omgevingsvergunning verkregen voor de bouw van een nieuwe kantine. Ook de KSA plant om op korte termijn de bouw van een nieuw clubgebouw. De stad Lommel start hierdoor met de aanleg van een centrale, gemeenschappelijk parking die gebruikt zal worden voor heel de recreatiezone Lutlommel. Ook de wegenis naar deze parking, het toekomstige KSA en toekomstige voetbalkantine worden aangelegd. De noodzakelijke netuitbreidingen (nutsleidingen en riolering) worden ook voorzien door de stad.

Op donderdag 23 juni wordt officïeel de afstrap gegeven met de Stad Lommel, de club, de aannemer en de architect voor de start van de werken.

“Aannemer Dilissen start in opdracht van Stad Lommel met de aanleg van een centrale, gemeenschappelijke parking die gebruikt zal worden voor heel de recreatiezone Lutlommel”, zegt schepen van openbare werken Sophie Loots. “Gevolgd door een centrale weg naar de hele zone. Op deze toch wel unieke recreatiezone komt later nog een nieuw clubgebouw voor de KSA te liggen. De noodzakelijke netuitbreidingen (nutsleidingen en
riolering) worden ook voorzien door de stad.”

Gefaseerde werken
“De werken van de stad worden gefaseerd uitgevoerd,” vervolgt schepen van sport Dirk Vanderhoydonks. “Aannemer Dilissen is ondertussen gestart met de voorbereidingswerken in functie van de wegeniswerken. Derdaele+ start na het bouwverlof met de bouw van het nieuwe clubgebouw van Lutlommel VV.”
Het gunningsbedrag voor de wegen- en infrastructuurwerken bedraagt 934.325,15 euro. De kostprijs voor het nieuwe clubgebouw bedraagt 1.500.000 euro, waarvan Lutlommel VV de helft van de kosten op zich neemt. De ingebruikname van het clubgebouw en de terreinen is voorzien bij de start van het voetbalseizoen 2023-2024.
Metamorfose en inspraak
“Deze recreatiezone voor sport en spel aan de Konijnenpijp ondergaat een bijna  onherkenbare metamorfose”, besluit Dirk Vanderhoydonks. “Het hele traject is tijdens inspraakmomenten doorlopen met de omwonenden.
De spelers en de supporters van Lutlommel VV kijken ongetwijfeld al uit naar de eerste wedstrijden in de nieuwe omgeving. De club is ook rijk aan jonge voetballers. Ook zij varen wel bij deze fraaie vernieuwing van het clubgebouw en de terreinen.”