Het vakantiegeld van een bediende moet berekend worden volgens de regels van de vakantiewetgeving. Vakantiegeld moet berekend worden op het vast en het variabel loon.

Principe vakantiegeldberekening

Vast loon

Een bediende ontvangt voor elke opgenomen vakantiedag zijn normaal (bruto)loon als enkel vakantiegeld.

Daarnaast heeft de bediende per gewerkte (of gelijkgestelde) maand tijdens het vakantiedienstjaar recht op enerzijds 1/12de van 85% van het brutomaandloon als dubbel vakantiegeld en anderzijds 1/12de van 7% van het brutomaandloon als extra dubbelvakantiegeld.

Variabel loon

Begrip

Alle vergoedingen en premies waarvan de toekenning afhankelijk is van de evaluatie van de prestaties van de bediende, van zijn productiviteit, het resultaat van de onderneming of van andere criteria die de uitbetaling een onzeker en veranderlijk karakter geven, worden als variabel loon beschouwd voor de berekening van vakantiegeld.
De periodiciteit van toekenning speelt hierbij geen rol.

Berekeningswijze

Voor bedienden die geheel of gedeeltelijk met een variabel loon worden betaald, wordt het vakantiegeld als volgt berekend:

  • het enkel vakantiegeld op variabel loon: wordt berekend op basis van het daggemiddelde van het variabel loon van de 12 maanden die de maand van berekening voorafgaan (of beperkt tot het gedeelte van die 12 maanden dat de bediende in dienst is geweest).
    In een 6-dagenweek wordt voor de berekening van het daggemiddelde van het variabel loon rekening gehouden met een maximum van 25 dagen per maand.

    Het enkel vakantiegeld op het variabel loon wordt als volgt bepaald:
    variabel loon van de 12 voorgaande maanden + (incl. fictief variabel loon) = X

25 dagen x aantal maanden in referteperiode
waarbij X = het bedrag enkel vakantiegeld dat per vakantiedag verschuldigd is.
In een 5-dagenweek houdt men rekening met maximaal 20,83 dagen per maand.

  • Het dubbel vakantiegeld op variabel loon wordt berekend op basis van het maandgemiddelde van het variabel loon verdiend tijdens de 12 maanden die aan de berekening voorafgaan (of beperkt tot het gedeelte van die 12 maanden dat de bediende in dienst is geweest) x 85%.

De volgende formule wordt hierbij gehanteerd:

variabel loon van de 12 voorgaande maanden + (incl. fictief var. loon) x 85% x X/12

aantal maanden in referteperiode

  • Het extra dubbel vakantiegeld op variabel loon wordt eveneens berekend op basis van het maandgemiddelde van het variabel loon verdiend tijdens de 12 maanden die aan de berekening voorafgaan (of beperkt tot het gedeelte van die 12 maanden dat hij in dienst is geweest) x 7%.

variabel loon van de 12 voorgaande maanden + (incl. fictief var. loon) x 7% x X/12

aantal maanden in referteperiode

Specifieke bepaling voor bedienden waarvan de wedde deels vast en deels variabel is

De vakantiewetgeving voorzag de mogelijkheid om via een collectieve arbeidsovereenkomst af te wijken van de hierboven vermelde berekeningsregels van het variabel vakantiegeld.

De vakantiewetgeving wordt op dit punt aangepast. Vanaf 19 mei 2022 kan een afwijkende regeling enkel voorzien worden door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst.
De collectieve arbeidsovereenkomsten die op 19 mei 2022 reeds bestaan en in een afwijkende berekening voorzien, blijven van toepassing, ongeacht of zij al dan niet op sectorniveau zijn afgesloten.

Met deze wetswijziging beoogt men te vermijden dat in ondernemingen waar de werknemers(vertegenwoordigers) minder sterk zouden staan, akkoorden zouden afgesloten worden die nadelig zijn voor de werknemers.

Let wel: voor de berekening van het fictief loon voor niet-gewerkte dagen die met arbeidsdagen worden gelijkgesteld kan er nog steeds een afwijkende regeling voorzien worden bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op ondernemingsniveau voor bedienden met een gedeeltelijk variabel loon.

Bron en info: Easypay Group Pelt
AdresIndustrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon011 53 18 38