Door de opname van mantelzorgverlof kan één van uw werknemers zijn prestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken om een persoon die zich omwille van uiteenlopende redenen in een afhankelijkheidssituatie bevindt, te helpen.

Een ontwerp van koninklijk besluit voorziet nu in een verlenging van de duur van het mantelzorgverlof.
Zo wordt een volledige schorsing van de uitvoering van de voltijdse of een deeltijdse arbeidsovereenkomst tot 3 maanden mogelijk per zorgbehoevende persoon.

Ingeval van een vermindering van de voltijdse arbeidsprestaties met 1/5de of de helft, kan het mantelzorgverlof gedurende 6 maanden opgenomen worden per zorgbehoevende persoon.

Let wel: het verlof voor mantelzorg mag over de gehele beroepsloopbaan van de werknemer niet méér bedragen dan (het equivalent van) zes maanden volledige schorsing.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de verdere opnamemodaliteiten en kennisgevingsmodaliteiten.

Berichtgeving ministerraad van 11 juni 2021 ‘Verlenging van het verlof voor mantelzorg’.
Bron en info: Easypay Group Pelt
Industrielaan 16
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38