Het nieuw Burgerlijk Wetboek voorziet in een gewijzigde definitie van het begrip ‘werkdag’. Vanaf 1 januari 2023 worden alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen als werkdag beschouwd. Dit geldt tenzij de wet of een rechtshandeling anders bepaalt. Dit speelt voor de berekening van termijnen in het burgerlijk recht.

Momenteel wordt onder ‘werkdagen’ in het arbeidsrecht alle dagen van de week behalve de zondagen en feestdagen begrepen.

Recent gaf Minister van Werk Dermagne de opdracht aan de NAR om zich uit te spreken over de notie ‘werkdag’. Dit zal mogelijks leiden tot het indienen van een wetsontwerp om de zaterdag toch nog als werkdag te beschouwen in het arbeidsrecht.

Indien er geen wetgevend optreden is voor 1 januari 2023, zal de gewijzigde opvatting van werkdag onder meer gevolgen hebben voor:

  • het versturen van een opzeggingsbrief bij een ontslag met prestatie van een opzeggingstermijn;
  • het versturen van een ontslag en/of kennisgeving van de dringende reden.

Bron en info:  Easypay Group Pelt
Adres
Industrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon011 53 18 38