Werknemers die betaald educatief verlof opnemen, hebben recht op hun gewoon loon voor de uren waarop ze van het werk afwezig zijn om opleiding te volgen. Dit loon is evenwel begrensd tot een bepaald bedrag, tenzij de werkgever deze loongrens niet toepast.

Recent sprak de NAR een verdeeld advies uit m.b.t. de jaarlijkse herziening van het loonplafond betaald educatief verlof.
Ontwerpwetgeving verhoogt het grensbedrag op 3.233 EUR voor het schooljaar 2022-2023.

De sterke stijging van het bedrag wordt ingegeven door twee indexaanpassingen in december 2021 en februari 2022 en een indexaanpassing in augustus 2021 waarmee in het koninklijk besluit betreffende het schooljaar 2021-2022 geen rekening werd gehouden.

Standpunt werknemersorganisaties

De werknemersorganisaties vestigen de aandacht op de problematiek van de verschillende ontwikkelingen van enerzijds de loongrens voor werknemers (federale bevoegdheid) en anderzijds het bedrag van de terugbetaling per uur aan de werkgevers (regionale bevoegdheid).

Daarnaast betreuren ze dat de deelregeringen al verschillende jaren het uurforfait voor de terugbetaling aan de werkgevers niet indexeren, dit tegen het advies van de sociale partners in. Dit uurforfait is op heden nog steeds bepaald op 22,30 EUR/uur.

De werknemersorganisaties stemmen in met de optrekking van het grensbedrag betaald educatief verlof tot 3.233 EUR voor het schooljaar 2022-2023.

Standpunt werkgeversorganisaties

De werkgeversorganisaties brachten een negatief advies uit over de optrekking van de loongrens voor het schooljaar 2022-2023 met 6%, dit onder meer omwille van de talrijke uitdagingen waarmee ondernemingen op heden al geconfronteerd worden. Denk hierbij aan de crisis, de stijging van de energieprijzen en de oorlog in Oekraïne.

Daarnaast onderstrepen zij ook de verschillende ontwikkeling van de loongrens van de werknemers en het bedrag van de terugbetaling per uur aan de werkgevers.

Door te voorzien in een indexering van de federale loongrens, terwijl in de regio’s de bedragen van terugbetaling aan de ondernemingen al diverse jaren niet wordt geïndexeerd, wordt deze tweedeling nog verder verscherpt.
Bron en indo: Easypay Group Pelt
AdresIndustrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon:  011 53 18 38
Website: www.easypay-group.com