Met de aankoop van 12 grote tenten is de zomervakantie gewaarborgd voor de Lommelse jeugdverenigingen. “Het jaarlijkse kamp dreigde door een gebrek aan tenten in het water te vallen”, zegt schepen Peter Vanderkrieken.

“Dat gebrek heeft twee oorzaken. Enerzijds hebben jeugdverenigingen meer tenten nodig omwille van het bubbelgegeven. Daarnaast is het aanbod kampeertenten bij het  departement Jeugd van de Vlaamse regering, waar ze die normaal ontlenen, fel geslonken. Deze tenten worden momenteel ingezet bij diverse vaccinatiecentra.”

“De werkgroep Noodfonds, waar de budgetten vanuit het corona noodfonds besproken worden, heeft de vraag van de jeugdverenigingen naar zich toegetrokken en ook opgelost”, zegt burgemeester Bob Nijs.

“De werkgroep stond unaniem achter dit idee, zodat het jaarlijks kamp waar de kinderen allemaal zo naar uitkijken, gewaarborgd is. Het schepencollege heeft het voorstel meteen goedgekeurd. We hebben het noodfonds hier als goede huisvaders en huismoeders ingezet. Met een logistieke ondersteuning, dat meteen voor oplossingen zorgt.”

Senior- en patrouilletenten
“Eigenlijk slaan we hier meerdere vliegen in één klap”, vervolgt schepen Vanderkrieken. “De jeugdverenigingen waren al langer vragende partij om lokaal kampeertenten uit te lenen, omdat het aanbod vanuit Vlaanderen geen garantie biedt. Daarnaast kunnen we de tenten later eventueel inzetten binnen het Lommelse verenigingsleven. Maar dat bekijken we achteraf. In de zomermaanden geven ze onderdak aan onze jeugdverenigingen. Onze Jeugddienst werkt hiervoor een reservatiesysteem uit.”
“We zijn tevreden dat we nog een firma hebben gevonden”, besluit burgemeester Bob Nijs. “Welke tenten nodig zijn, hebben we samen met de jeugdverenigingen besproken. Het zijn zes grote multifunctionele of seniortenten die ze bijvoorbeeld inzetten als kooktent of opslagtent. De andere zes tenten zijn zogenaamde patrouilletenten of slaaptenten.”