Elk jaar op 1 juli vindt de indexatie plaats van het bedrag dat de werkgever als kostenvergoeding kan terugbetalen aan de werknemer die, in opdracht van zijn werkgever, zijn eigen wagen gebruikt voor dienstverplaatsingen.

Deze terugbetaling kan overeenstemmen met de werkelijk opgelopen kosten, maar er kan ook geopteerd worden om een forfaitaire kostenvergoeding te betalen.

Indien de werkgever kiest voor de betaling van een forfaitaire kostenvergoeding, is deze vergoeding vrij van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing indien een bepaalde maximumgrens niet overschreden wordt.

Het grensbedrag van de forfaitaire kilometervergoeding bedraagt 0,3653 EUR (voorheen 0,3573 EUR) per kilometer van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020. Dit bedrag is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Info en bron Easypay Group Industrielaan 16, 3900 Pelt, Belgie
Telefoon: +32 11 53 18 38