OPENBARE ZITTING

Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2019_GR_00276 Verslag gemeenteraad dd. 28-05-2019 – openbare zitting – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken
Financiën
2 2019_GR_00235 Advies rekening 2018 kerkfabriek Sint-Pietersbanden Centrum – Goedkeuring
3 2019_GR_00236 Advies rekening 2018 kerkfabriek Sint-Paulus Heeserbergen – Goedkeuring
4 2019_GR_00237 Advies rekening 2018 kerkfabriek O.L.V. van Lourdes HeideHeuvel – Goedkeuring
5 2019_GR_00238 Advies rekening 2018 kerkfabriek Heilig Sacrament Kattenbos – Goedkeuring
6 2019_GR_00239 Advies rekening 2018 kerkfabriek Sint-Jan Baptist Kerkhoven – Goedkeuring
7 2019_GR_00240 Advies rekening 2018 kerkfabriek Sint-Jozef Kolonie – Goedkeuring
8 2019_GR_00241 Advies rekening 2018 kerkfabriek Maagd der Armen Lutlommel – Goedkeuring
9 2019_GR_00242 Advies rekening 2018 kerkfabriek Sint-Barbara Werkplaatsen – Goedkeuring
10 2019_GR_00244 Advies rekening 2018 kerkfabriek Sint-Antonius Barrier – Goedkeuring
11 2019_GR_00257 Budgetwijziging 2019 Kerkfabriek Sint-Barbara – Goedkeuring
12 2019_GR_00260 Budgetwijziging 2019 Kerkfabriek Sint-Pietersbanden – Goedkeuring

Karel Wieërs
Juridische dienst
13 2019_GR_00267 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering EVA vzw Erfgoed Lommel – Vaststelling
14 2019_GR_00268 Goedkeuring voordracht twee commissarissen EVA vzw Erfgoed Lommel – Goedkeuring
15 2019_GR_00271 Definitieve aanvaarding schenking vanwege G. Embrechts en A.Ryckaert – Goedkeuring
16 2019_GR_00278 Goedkeuren beheersovereenkomst tussen de stad en het AGB Sport en Recreatie Lommel – Goedkeuring

Sophie Loots
R.O. / Planning en mobiliteit
17 2019_GR_00279 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de Mudakkers (tussen Koning Albertlaan en Molenstraat ) – tonnagebeperking – Goedkeuring
18 2019_GR_00280 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de Molenstraat (tussen Koning Albertlaan en Lutlommel) – tonnagebeperking – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks
Samenleving
19 2019_GR_00245 Wijziging toelagereglement ‘wijkrestaurant’ Lommel – Goedkeuring

Johan Bosmans
Financiën
20 2019_GR_00259 Retributiereglement op het betalend parkeren en op het parkeren in de blauwe zone – Goedkeuring
21 2019_GR_00261 Belastingreglement op het privaat gebruik van het openbaar domein: opheffing – Goedkeuring
22 2019_GR_00262 Retributiereglement op het privaat gebruik van het openbaar domein door terrassen e.a. – Goedkeuring
23 2019_GR_00263 Retributiereglement op het privaat gebruik van het openbaar domein bij bouw-, onderhouds- en instandhoudingswerken en verhuis – Goedkeuring
24 2019_GR_00264 Stad Lommel – Jaarrekening 2018 – Goedkeuring
25 2019_GR_00265 Stad Lommel – Budgetwijziging 2019 – Goedkeuring
26 2019_GR_00275 OCMW Lommel: jaarrekening 2018 – Kennisneming
27 2019_GR_00266 OCMW Lommel – Budgetwijziging 2019 – Kennisneming
28 2019_GR_00273 AGB Sport en Recreatie Lommel: Jaarrekening 2018 – Goedkeuring
29 2019_GR_00274 AGB Patrimonium: Jaarrekening 2018 – Goedkeuring
30 2019_GR_00289 Toelagereglement politieke fracties – Goedkeuring

Bob Nijs
Beleidsadvies
31 2019_GR_00286 Goedkeuren aanpassen recht van opstal aan Limburg.net OV ifv inrichting en uitbating van recyclagepark t/p Maatheide – Goedkeuring
Juridische dienst
32 2019_GR_00269 Politieverordening op het privaat gebruik van het openbaar domein voor terrassen e.a. – Goedkeuring
33 2019_GR_00270 Politieverordening op het privaat gebruik van het openbaar domein bij bouw-, onderhouds- en instandhoudingswerken en verhuis – Goedkeuring
34 2019_GR_00272 Wijziging statuten AGB Lommel Patrimonium – Goedkeuring
35 2019_GR_00281 Toevoeging artikel inzake lachgas aan GAS-codex – Goedkeuring
Grondbeleid
36 2019_GR_00216 Goedkeuring aankoop woning op en met grond t/p Koning Boudewijnstraat 30 – Goedkeuring
37 2019_GR_00243 Aanvraag toelating overname onverdeelde helft woning op en met grond t/p Louis Paul Boonstraat 26 – Goedkeuring
38 2019_GR_00246 Gratis grondafstand in verkaveling Kolonie/Sint-Ambrosiusstraat, opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé – Goedkeuring
Bedrijfsleven
39 2019_GR_00284 Aanvraag tot doorverkoop perceel industriegrond met gebouw t/p Balendijk 240 – Goedkeuring
40 2019_GR_00285 Aanvraag tot doorverkoop strookje industriegrond t/p Priester Daensstraat 8 – Goedkeuring
41 2019_GR_00287 Goedkeuren verhuur industriehal t/p E. Anseelestraat 16 (voorheen deel van E. Anseelestraat 20) – Goedkeuring
42 2019_GR_00291 Goedkeuren optieovereenkomst voor de vestiging van een opstalrecht en erfdienstbaarheden voor de realisatie van een windmolen t/p Maatheide – Goedkeuring
Politie
43 2019_GR_00282 Aankoop 3 Renault Zoë voor de wijkwerking – Goedkeuring

4444 2019_GR_00292 Vuilniszakkenbedeling (PVDA) – Kennisneming
45 2019_GR_00294 Jeugdlokaal KSA Lutlommel (SAMEN sp.a) – Kennisneming
46 2019_GR_00295 Nieuwe locatie markt (SAMEN sp.a) – Kennisneming
47 2019_GR_00296 Onverzorgde perkjes en pleintjes doorheen Lommel (SAMEN sp.a) – Kennisneming
48 2019_GR_00297 Lutlommelse Kiezel (SAMEN sp.a) – Kennisneming
49 2019_GR_00299 Stand van zaken dienst handhaving (SAMEN sp.a) Kennisneming
50 2019_GR_00298 Stand van zaken voetbalstadion (SAMEN sp.a) – Kennisneming
HD 1 Goedkeuren ontwerp verkoopovereenkomst Kristalpark III – Goedkeuring