Bijna opnieuw overschakeling.

In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 oktober 2018 wordt opnieuw overgeschakeld naar het winteruur. De klok wordt dan 1 uur achteruit gezet: 03u00 wordt dan 02u00.
Impact op de bezoldigingsregeling voor nachtploegen
De overschakeling naar het winteruur kan natuurlijk een impact hebben op de arbeidsorganisatie indien werknemers ’s nachts tewerkstelt zijn.
In alle gevallen waarin de organisatie van het werk zulks toelaat, zal de toerbeurt van de ploegen derwijze worden geregeld dat de ploeg die slechts 7 uur werkte bij de overschakeling naar het zomeruur, dezelfde is als deze die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren presteert.
De werknemers die in het totaal 16 uren zullen presteren voor de nachten waarop het zomeruur en het winteruur worden ingevoerd, zullen worden uitbetaald:
• naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het zomeruur;
• en naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het winteruur.
Indien de nachtploeg bij de overschakeling niet dezelfde is, gebeurt de verloning als volgt:
• de werknemers die bij de overschakeling naar het zomeruur 7 uren hebben gepresteerd, ontvangen het normale loon dat overeenstemt met 8 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg;
• de werknemers die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren zullen presteren, ontvangen het normale loon dat overeenstemt met 9 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg.

Laatste verplichte overschakeling?
De laatste verplichte overschakeling naar de zomertijd zou voor alle landen van de Europese Unie plaatsvinden op zondag 31 maart 2019.
Daarna kiest elke lidstaat zelf of ze in de zomertijd of in de wintertijd willen leven. Elke lidstaat zou diens concrete keuze tegen april 2019 moeten bekendmaken aan de Europese Commissie.
Bron en info: Easypay Group Lommel