Een in de Kamer aangenomen wetsvoorstel voorziet dat de uren die als student worden gewerkt in het onderwijs en de zorg tijdens het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 niet worden meegeteld in het jaarlijks contingent van 475 uren. Wat betekent dit concreet?

Principe

Een student kan in principe tot 475 uren per jaar tewerkgesteld worden waarbij er op zijn loon geen gewone socialezekerheidsbijdragen moeten berekend worden, maar een solidariteitsbijdrage.

Hiervoor moet de student:

  • tewerkgesteld worden op basis van een schriftelijke studentenovereenkomst;
  • maximaal 475 uren per kalenderjaar bij één of meerdere werkgevers;
  • buiten de periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling (= de momenten waarop de student geacht wordt de lessen of activiteiten te volgen aan de onderwijsinstelling waaraan hij verbonden is).

Bovendien moet u nagaan of de persoon effectief student is. Dit bewijs kan met alle middelen geleverd worden. Een verklaring op eer van de student zal door de RSZ niet als voldoende bewijs aanvaard worden. U moet minstens aan de student een bewijs van inschrijving vragen van een (hoge)school of universiteit voor het lopende school- of academiejaar.

Uitzondering

Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden zullen de uren die als student worden gewerkt in het onderwijs en de zorg tijdens het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 niet worden meegeteld in het jaarlijks contingent van 475 uren.

Concreet betreft het studententewerkstellingen in de PC’s 318, 319, 330, 331 en 332. Daarnaast worden de openbare zorginstellingen geviseerd (NACE-codes 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86901, 86903, 86906, 87101, 87109, 87301).

Deze lijst kan nog aangevuld worden door de minister bevoegd voor arbeid.
Bron en info: Easypay Group
Industrielaan 16
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38