Verleden week rolde Staf Henderickx veertiende boek van de drukpersen: ‘Zit seks tussen de oren?’ Vermits hij veertig jaar actief was als huisarts bij GvhV in Lommel en na vijf jaar Londen nu terug part-time in een groepspraktijk in Mol werk, sluit dit boek niet alleen aan bij de dagelijkse ervaringen in zijn huisartsenpraktijk, maar is het tegelijk een pleidooi voor meer warm en lijfelijk contact. Nu we dat vandaag voor een groot deel moeten missen, beseffen we dat gemis beter dan ooit.   Het boek is een verlengstuk van het boek ‘De supersamenwerker’ van zijn vriend zaliger collega Dirk van Duppen, over de biologische culturele basis van de noodzaak van warm contact en samenwerking, maar ditmaal op het indiviele vlak.
Indien je een gesigneerd exemplaar wenst te ontvangen, kan je me een mailtje sturen. Vermeld voor alle zekerheid je adres. Het boek kost 20 euro plus portkosten. Je kan het boek uiteraard ook in de boekenwinkel verkrijgen. Of bij de uitgeverij EPO bestellen. www.epo.be

Staf Henderickx is eenenveertig jaar actief als huisarts en schreef vanuit zijn ervaring en engagement als huisarts al heel wat boeken, waarin hij zijn ervaring en kennis wil vertalen naar het grote publiek. Onder andere boeken over de nefaste invloed van zware metalen, over werkstress, over voeding en nu een boek over seksualiteit. Professor Piet Hoebe van de universiteit van Gent, uroloog en genderspecialist, schreef volgende quote over zijn nieuw boek ‘Zit seks tussen de oren?‘: ‘de absolute meerwaarde van dit boek is dat de auteur Staf Henderickx schrijft vanuit zijn ervaring als huisarts, dicht bij de mensen. En dat merk je bijna op elke pagina. Straf van Staf’.

Maar het boek is veel meer dan de weerslag van een ervaringsdeskundige. Heel het boek is ook een zoektocht naar welke factoren primeren in ons seksueel gedrag: het biologische dat verankert ligt in onze evolutie of het culturele dat zoveel variaties kent naargelang tijd en plaats. Meer en meer worden ook artsen in hun consulatie geconfronteerd met een grote diversiteit aan seksueel gedrag. Als huisarts schreef hij dit boek niet als een gids voor de behandeling van seksuele problemen. Henderickx graaft dieper. Op zoek naar de wortels van ons veranderend seksueel gedrag. Hij legt op een bevattelijke manier uit hoe genen, hormonen en circuits in de hersenen ingebakken zitten in een gemeenschappelijk zaadje, waaruit seksueel gedrag zich ontwikkelt en dat zelfs veel gelijkenissen vertoont met dat van de meest sociale zoogdieren. Anderzijds legt hij er de nadruk op hoe flexibel dat seksueel gedrag wordt gekneed van in de baarmoeder tot de puberteit. Door de familie, de omgeving, de culturele en sociale normen. Zo groeien en bloeien uit het gemeenschappelijk zaadje onnoemelijk van elkaar verschillende seksuele gedragingen. Daarom is ons seksueel gedrag even persoonsgebonden als onze stem en spraak. Die diversiteit legt de auteur uit op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten van de culturele antropologie, de genetica, de hersenwetenschap en de evolutiepsychologie.

En de diversiteit begrijpen is de eerste stap de aanvaarding ervan. Vanuit die kennisoverdracht breekt de auteur een lans voor gendergelijkheid. Waarom zorgtaken geen exclusieve vrouwelijke aangelegenheid zijn. Waarom het glazen plafond best verder barst en valt. Het boekt breekt met de heersende normen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Zoals je mensen niet kan herleiden tot alleen hun huidskleur of geloof, kan je dat ook niet doen voor alleen hun geslacht.

De auteur zoekt als arts een verklaring waarom we als mensen zoveel plezier aan seks beleven. Hij ontluistert waarom verliefdheid, seksdrive en verbondenheid de laatste decennia zoveel sociale complexiteit in onze levens zaaien, die een blijvende nieuwe evolutionaire druk zet op de seksule opvoeding, de partnerkeuze en het hele seksuele gedrag.

Kortom, huisarts Staf Henderickx brengt in dit boek zoals hij dat dagelijks doet in zijn praktijk, een holistische visie op het menselijk gedrag, in dit geval het complexe seksuele gedrag. Dat samen met hem in dit boek ontrafelen is een boeiende belevenis.

Titel: Zit seks tussen de oren?
Auteur: Staf Henderickx

BIO-BIBLIOGRAFIE
Eerder gepubliceerde werken:

De zoete dood. Milieuvervuiling door zware metalen in de Noorder Kempen. EPO 1985
Zwartboek orde van geneesheren. EPO 1988
De kopervreters. Geschiedenis van de zinkarbeiders in de Kempen. EPO 2000
Steentjes. EPO 2004
Cadmiumpraktijkgids voor artsen. KUL 2009
Dokter ik ben op. Over werkstress. EPO 2009
Docteur, je vais craquer. Le stress au travail. Les Editions Aden. 2010
Ik was een smokkelaar. Vertelpunt Uitgevers 2011
Over leven, liefde, lijden en overlijden. Dichtbundel, uitgave in eigen beheer. 2013
Havenloos. Vertelpunt Uitgevers 2014
Help, mijn kind heeft een eetstoornis. EPO 2016
Van mammoet tot big mac. EPO 2018
Je n’avale plus ça, Investigaction, 2020
Brochures:
Controlegeneeskunde 1990
Haïti 1994
Vertaling van The Establishment van Owen Jones in het Nederlands. 2015