In januari vinden op volgende bloedinzameling plaats.
Donderdag 28 januari van 17.30 tot 20.30 uur in Buurthuis De Hanekap, Hanekapstraat 16.
Vergeet niet vooraf een afspraak te maken via het gratis nummer 0800 777 000 of via donorportaal.rodekruis.be