Het Nationaal Park Bosland is geslaagd op haar ‘herexamen’, zo liet de Vlaamse Regering vandaag weten. Onder de noemer ‘Unique Selling Point en Ruimtelijk-functionele landschapsecologische eenheid’ diende de parkcoalitie hiervoor enkele maanden geleden een nota in die antwoorden bood op openstaande vragen van de Vlaamse Regering.

Een intensief overlegtraject tussen verschillende partners ging vooraf. De Nationaal Park coalitie is dan ook tevreden dat het geleverde werk tot het gewenste resultaat heeft geleverd.

Op 13 oktober 2023 ontvingen 4 Vlaamse gebieden de erkenning als Nationaal Park. De erkenning van Nationaal Park Bosland kwam er onder twee opschortende voorwaarden. Binnen het jaar moest er nog aan twee werkpunten tegemoetgekomen worden.

Zo moest de onderscheidende USP beter uitgewerkt worden met meer aandacht voor natuur en moest er in sommige gebieden – in het bijzonder voor de beekvalleien – een duidelijkere focus komen voor het realiseren van zeer hoge en unieke natuurwaarden – kortom de uniciteit van de landschapsecologie van het gebied moest op die locaties beter uitgelegd worden.

Dat ‘huiswerk’ heeft Nationaal Park Bosland grondig gemaakt en ingediend, en het resultaat mag er zijn.

Niets nieuws, wel duiding van bestaande toekomstvisie

Belangrijk uitgangspunt aan de nota ‘Unique Selling Point en Ruimtelijk-functionele landschapsecologische eenheid‘ is dat er niets aan het Masterplan 2024-2048 of de perimeter van het gebied wijzigt.

De bijkomende nota gaat dan ook puur over een verduidelijking en detaillering van de reeds gekende toekomstvisie voor het grote natuurmassief in Noord-Limburg.

Samen naar de wildernis van morgen! Dat is de leuze waarmee de parkcoalitie Nationaal Park Bosland vanaf nu op de kaart wil zetten.

Deze slagzin schuift Nationaal Park Bosland naar voor als natuurmassief waar, voor Vlaanderen op een onuitgegeven kwaliteitsniveau en schaal, ruimte gegeven wordt aan natuurlijke processen. Deze slagzin onderstreept met stip waar Nationaal Park Bosland voor staat.

Nu reeds herbergt Nationaal Park Bosland natuur met een grote wildernis allure. De enige wolvenroedel in Vlaanderen maakte de natuurgebieden van Nationaal Park Bosland reeds meer dan 6 jaar geleden tot haar leefgebied. Ook andere unieke soorten zoals de aas etende raaf deden hun intrede in het Nationaal Park.

De landschapsecologische eenheid binnen het Nationaal Park, samen met de groen-blauwe verbindingen met de beekvalleien van de Zwarte Beek, de Grote Beek en de Grote Nete, zorgen voor een groot massief natuurgeheel waarbinnen de biodiversiteit en de ‘wildernis van morgen’ zich verder kunnen ontwikkelen.