Enkele maanden geleden maakte de Vlaamse Regering via de ‘Open Oproep Nationale Parken Vlaanderen 2021’ bekend dat er toekomstgericht 4 Nationale Parken in Vlaanderen opgericht zullen worden. Bosland zal zich in het kader van deze oproep kandidaat stellen als Nationaal Park.

De afgelopen 15 jaar werd vanuit verschillende domeinen geïnvesteerd in één gemeenschappelijk doel: het grootste aaneengesloten bosgebied in Vlaanderen onderhouden, ontwikkelen en ontsluiten.

Dat Bosland een succesvol verhaal is, wordt bewezen door de internationale erkenning voor de wijze waarop het natuurbeheer en -behoud vandaag wordt uitgevoerd. Het bosbeheer is exemplarisch en getuigt daarnaast van een toekomstgerichte houding. Bosland is een veilige thuishaven voor diverse bedreigde soorten. Met een eigen Big Five (wolf, oehoe, vos, ree, everzwijn) en Magnificent Seven (nachtzwaluw, lentevuurspin,gladde slang, veldparelmoervlinder, boomleeuwerik, knoflookpad, ijsvogel) is nog maar een tipje gelicht van het rijke leven dat zich boven en ondergronds, in en onder het water bevindt. Het doordachte natuurbeheer staat in Bosland volop in functie van de biodiversiteit.

Met de realisatie van straffe landmarks, van land art tot Fietsen door de Bomen, die identiteitsversterkend werken haalde Bosland de afgelopen jaren meer dan eens de wereldpers. Bezoekers worden via een kwalitatief netwerk van routestructuren geleid door het gebied. Met kinderen als belangrijkste doelgroep is het grootste bos via allerhande speel- en ravotvoorzieningen ook uitgegroeid tot het grootste kindvriendelijke bos van Vlaanderen.

Bosland is het grootste kindvriendelijke bos van Vlaanderen. Deze gigantische natuurkern van 5137 ha in Noord-Limburg strekt zich uit over de gemeenten Hechtel-Eksel, Pelt, Peer en Lommel en bestaat vooral uit bossen, heide, graslanden en beekvalleien. Bosland behoudt en ontwikkelt haar mooie en kwalitatieve natuur, maar stelt deze ook zo veel mogelijk open voor het grote publiek. Daarbij staat duurzame ontwikkeling voorop: Bosland creëert dynamiek vanuit het groen. Kom ook overdadig genieten van deze verrassende natuur!

Bosland is een samenwerking tussen de 4 Boslandgemeenten, Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, Toerisme Limburg en Regionaal Landschap Lage Kempen.