Werkgevers dienen op het privégebruik van bedrijfswagens een (RSZ) solidariteitsbijdrage te betalen, de ‘CO2-bijdrage’. Deze CO2-bijdrage voor bedrijfswagens wordt jaarlijks met ingang van 1 januari geïndexeerd.

Principe

De bijzondere RSZ-werkgeversbijdrage (“solidariteitsbijdrage”) voor het privégebruik van een bedrijfswagen wordt forfaitair berekend op grond van de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen.

Deze solidariteitsbijdrage is alleen verschuldigd voor een bedrijfswagen die de werknemer ook voor privédoeleinden gebruikt. Met privégebruik worden zowel het woon-werkverkeer als de pure privé-verplaatsingen bedoeld.

Ook indien de begunstigde werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik van een bedrijfswagen, blijft de solidariteitsbijdrage onverkort verschuldigd.

Berekeningswijze

CO2-uitstootgehalte

De solidariteitsbijdrage wordt berekend op grond van het CO2-uitstootgehalte (uitgedrukt in gram per kilometer) van de bedrijfswagen.

Berekeningsformule

De berekening van de solidariteitsbijdrage gebeurt aan de hand van een formule, die verschilt naargelang het brandstoftype van het voertuig (diesel, benzine of LPG).

De bijdrage is maandelijks verschuldigd en wordt vanaf 01/01/2022 als volgt berekend:

  • Dieselvoertuigen (D): [[(CO2-uitstoot x 9 EUR) – 600] : 12] x 154,29/114,08
  • Benzinevoertuigen (B): [[(CO2-uitstoot x 9 EUR) – 768] : 12] x 154,29/114,08
  • LPG-voertuigen (L): [[(CO2-uitstoot x 9 EUR) – 990] : 12] x 154,29/114,08
  • Minimumbijdrage: de solidariteitsbijdrage bedraagt in elk geval minstens 28,17 EUR per maand.
  • Elektrisch aangedreven voertuigen (E): de minimumbijdrage van 28,17 EUR per maand wordt toegepast.
  • Voor voertuigen waarvan de CO2-uitstoot niet kan worden achterhaald, wordt de CO2-uitstoot bepaald op:
    • 182 gr/km voor benzinevoertuigen;
    • 165 gr/km voor dieselvoertuigen.

Dit resulteert dus in een maandelijkse solidariteitsbijdrage van 98,05 EUR voor benzinevoertuigen en 99,74 EUR voor dieselvoertuigen.

Aangifte en betaling bijdragen

De aangifte en inning van deze RSZ-werkgeversbijdrage gebeurt per kwartaal met de DmfA.

Meer bepaald moet de som van alle maandelijkse bijdragen voor alle werknemers van de werkgever die in het betrokken kwartaal een bedrijfswagen voor privédoeleinden hebben gebruikt, worden aangegeven.

Indexering

Het bedrag van de solidariteitsbijdrage wordt jaarlijks vanaf 1 januari aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van september.

Bron en info: Easypay group Pelt
AdresIndustrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon011 53 18 38