We keken allemaal uit naar een winter zonder maatregelen. Jammer genoeg houdt het virus opnieuw stevig huis. De huidige variant van het virus is drie maal zo besmettelijk als de variant waar we vorig jaar tegen streden.
Het overlegcomité heeft beslist om enkele maatregelen te nemen:
Jongeren
 De leeftijd voor het dragen van een mondmasker wordt verlaagd naar 10 jaar
 De onderwijsministers zullen beslissen of deze mondmaskers ook in de klas gedragen moeten worden
Er wordt gevraagd aan de ministers van onderwijs om versneld te zorgen voor goede ventilatie
Mondmaskers
Er geldt opnieuw een algemene mondmaskerplicht in binnenruimtes.
De mondmaskerplicht geldt ook als er met het Covid Safe Ticket wordt gewerkt
Dit betekent dat je in de horeca het mondmasker moet opzetten als je beweegt. Je mag dit wel afzetten als je aan tafel zit.
Sneltests en Covid Safe Ticket
In discotheken heb je de keuze: na het tonen van je Covid Safe Ticket, moet je ofwel een negatieve sneltest kunnen tonen, ofwel draag je binnen een mondmasker tijdens het dansen.
Voor publieke en private evenementen moet vanaf nu worden gewerkt met het Covid Safe Ticket en met mondmaskers vanaf 50 personen binnen en vanaf 100 personen buiten.
Boosterprik
Tegen 2022 krijgt iedereen de kans voor een derde prik.
Eerst zullen de 65-plussers en het zorgpersoneel aan de beurt komen, daarna de rest van de bevolking.
Telewerk
Telewerk wordt 4 dagen per week verplicht tot 12 december
Na 12 december wordt dit verlaagd naar 3 dagen per week
Er wordt uitzondering gemaakt voor bedrijven waar dit onmogelijk is
Ik begrijp dat het niet evident is om opnieuw een stap terug te zetten in de vrijheden die we gewoon zijn en graag hebben in ons dagelijkse leven.
Laat ons echter samen onze verantwoordelijkheid nemen en er voor zorgen dat de zorg in onze ziekenhuizen en andere zorgsectoren overeind kan blijven en dat het werk draaglijk blijft voor al het zorgpersoneel dat er het allerbeste van zichzelf geeft. #respectvoorjulliewerk