Naar analogie met het corona-ouderschapsverlof dat ingevoerd is voor werknemers, wordt voorzien in een corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen.

Het corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen doelt op de zelfstandigen die hun activiteit verderzetten of hernemen in mei en juni, maar hun activiteit verminderd zien omdat ze intussen de zorg voor een kind op zich nemen. Het kan gaan om kinderen tot maximum 12 jaar (of die in de loop van 2020 de leeftijd van 12 jaar halen), ofwel om kinderen die ouder zijn maar die een beperking hebben.

De zelfstandige die corona-ouderschapsverlof opneemt, ontvangt een uitkering van 532,84 EUR per maand, of 875 EUR per maand voor éénoudergezinnen. Deze uitkering kan enkel in mei en/of juni toegekend worden.

De uitkering kan niet gecumuleerd worden met het overbruggingsrecht.  U moet hiervoor een aanvraag indienen bij uw sociale verzekeringskas.

Info en bron: Easypay Group Pelt.
Adres: Industrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon: 011 53 18 38
https://www.easypay-group.com/