De Lommelse Cultuurraad hee de Cultuur- en Kunstaanmoedigingsprijs opnieuw in het leven geroepen. Vanaf 2023 worden deze prijzen afwisselend uitgereikt. De Cultuurprijs in de onpare jaren, de Kunstaanmoedigingsprijs in de pare jaren. “Deze prijzen zijn een mooie erkenning waarmee we het socio-culturele en arseke leven in onze stad smuleren en personen belonen voor hun inzet en prestaes”,  Stef Pennemans, coördinator Lokaal Cultuurbeleid en Lucien D’Joos, voorziter Cultuurraad.

Cultuurprijs

Met de Cultuurprijs belonen we één of meerdere personen, verenigingen, instellingen of organisaes die zich in de loop der jaren zeer verdienstelijk hebben gemaakt of een noemenswaardige prestae hebben geleverd op socio-cultureel of arsek vlak of binnen de sector van de amateurkunsten. Deze prijs reiken we uit in de onpare jaren. De winnaar krijgt een kunstwerk van een Lommelse kunstenaar.

In 2023 wordt de Cultuurprijs voor de eerste keer uitgereikt. Tussen 15 september en 15 oktober kan de kandidatuur worden ingediend via het online invulformulier op de website van CCDA of Stad Lommel. In december kiest de Cultuurraad de laureaat waarop een prijsuitreiking op maat van de winnaar volgt.

Stemmen kan via het online formulier op de website van CC De Adelberg: Wie wint de Lommelse Cultuurprijs? | CC De Adelberg

Kunstaanmoedigingsprijs

De Cultuurprijs wordt ieder jaar afgewisseld met de Kunstaanmoedigingsprijs. “Een erkenning om een onbekende, beginnende of semiprofessionele kunstenaar, instelling of organisae aan te moedigen om de volgende stap te zeten in de arseke carrière”. “De laureaat krijgt een kunstwerk van een Lommelse kunstenaar en daarbovenop een begeleidend traject met een coach- of inspiraesessie afgestemd op de verwachngen en behoeen van de laureaat én een eindevenement, -acviteit of creae waarin de arest de creae zal presenteren. Daarin zal de laureaat ondersteund worden door de Cultuurraad en het cultuurcentrum met haar uitgebreid netwerk.”

De Cultuurraad

De Cultuurraad zoekt voortdurend naar vernieuwing, verdieping en verbreding binnen het culturele werkveld en werkt methodieken voor inspraak en parcipae uit. De vertegenwoordigers die zetelen in deze raad behargen de belangen van alle Lommelse verenigingen en individuen in het socioculturele en arseke landschap