Bij het opnemen van een tijdskrediet of van een thematisch verlof, kan de werknemer onderbrekingsuitkeringen aanvragen bij de RVA.

In geval van voltijds tijdskrediet of voltijds thematisch verlof, kon men als werknemer de onderbrekingsuitkeringen van de RVA cumuleren met inkomsten uit de uitoefening van een zelfstandige activiteit. De cumulatie was beperkt tot een duur van maximum een jaar. Voor het cumuleren van onderbrekingsuitkeringen in geval van voltijds tijdskrediet met inkomsten van een zelfstandige activiteit diende de werknemer ook zijn activiteit al uitgeoefend te hebben gedurende een jaar voor het begin van zijn tijdskrediet.

Een Koninklijk Besluit heeft de regelgeving hieromtrent sinds 1 augustus 2019 gewijzigd. De cumulatie is niet alleen mogelijk bij voltijdse onderbreking van de arbeidsprestaties, maar ook bij vermindering van de arbeidsprestaties.

Cumulatie van onderbrekingsuitkeringen in geval van vermindering van de arbeidsprestaties met inkomsten uit de uitoefening van een zelfstandige activiteit is mogelijk indien de werknemer zijn zelfstandige activiteit gedurende minstens een jaar voor het begin van het tijdskrediet of het thematisch verlof al uitoefende. Bij halftijdse vermindering is de cumulatie beperkt tot een duur van maximum 24 maanden. Bij 1/5 of 1/10 vermindering is de cumulatie beperkt tot een duur van maximum 60 maanden.

Indien de werknemer na de toegestane periode van cumulatie zijn zelfstandige activiteit nog combineert met een tijdskrediet of een thematisch verlof, dan verliest hij zijn recht op onderbrekingsuitkeringen.
Bron en info Easypay Group   Industrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon: 011 53 18 38