zondag 24 februari 2019 10.30u.
“De monarchie in perspectief. België en zijn koningen”

Em. prof. dr. Mark Van den Wijngaert

Mark Van den Wijngaert (°1940) is emiritus hoogleraar Hedendaagse Geschiedenis aan de Hogeschool-Universiteit Brussel. Zijn onderzoeksdomein zijn de Duitse bezetting, de naoorlogse politiek, de monarchie en de Koude Oorlog. Hij is als onderlegd en kritisch royalty-watcher bekend van radio en tv.

In zijn referaat zal prof. Van den Wijngaert stilstaan bij de invloed van onze vorsten op de politieke besluitvorming. De dominante positie van de eerste twee koningen. De Koning-Ridder wiens voorname rol in de Eerste Wereldoorlog hem de mogelijkheid bood zijn stempel te drukken op de naoorlogse politiek. Leopold III wiens autoritaire houding zal luiden tot een open confrontatie tussen politiek en monarchie, waarbij de koning uiteindelijk aan het kortste eind zal trekken. Boudewijn zal ervaren dat niet meer de koning, maar de politieke partijen dienst uitmaken. Hij slaagde er in zijn koningschap een moreel maatschappelijke dimensie te geven en, alhoewel zijn politieke invloed aftakelde, nam zijn (moreel) gezag toe. Filip is eerder een kloon van zijn oom dan de zoon van zijn vader!

U zult het met ons eens zijn, gesprekstof te over, waarbij zeker geen enkel (heikel) onderwerp zal vermeden worden, zo o.m. hoe “Le Roi” (en zijn regering) bij de recente val van de regering, meende om een partij, waarop niet minder dan 500.000 Vlamingen stemden, uit het beraad te weren.

INSCHRIJVEN UITERLIJK 15.02.2019 per mail naar [email protected] met vermelding “aperitiefcauserie” en het aantal personen of telefonisch op het nummer 011 55 36 98 op woensdag 13 februari tussen 17 en 19u.

10.00u. ontvangst
10.30u. causerie
11.30u. vraagstelling
12-13u. aperitief

De toegang is gratis, maar u weet dat enkel de zon voor niets opgaat, vandaar graag een bijdrage van minstens €5 per persoon die u in de urne bij de ingang kunt deponeren.

DELEN
Vorig artikelBasketball Lommel
Volgend artikelLentekriebels