Veilige schoolomgevingen, dat staat hoog op de agenda van het stadsbestuur. Tussen 14 september en 14 oktober bevroeg de stad samen met Route2School leerlingen, ouders en leerkrachten van alle Lommelse scholen om de mobiliteitsknelpunten te inventariseren. “We wilden weten hoe ze naar school komen, welke knelpunten ze onderweg tegenkomen en welke oplossingen ze voorstellen,” zegt schepen van mobiliteit Sophie Loots. “De gegevens werden verzameld via de Route2School app en de website. Liefst 442 mensen deden mee en wisten zo ruim 250 mobiliteitspunten in kaart te brengen. Een succes!”

De bevraging leverde een schat aan informatie op. Alle input wordt nu eerst samengebracht in een digitale schoolroutekaart voor Lommel. “Deze kaart focust zich op de meest aanbevolen routes naar school,” legt schepen van onderwijs Peter Vanderkrieken uit. “Dat zijn niet altijd de kortste, maar wel de meest veilige. Bovendien lopen deze routes zoveel mogelijk via fietspaden, beveiligde kruispunten, alternatieve en trage wegen. Het is een eerste stap om de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen te verbeteren en anderzijds de schoolroutes beter te faciliteren voor fietsers en voetgangers.”

De komende maanden worden de knelpunten geprioriteerd en in een realistisch actieplan gegoten. “Niet alles kan gelijktijdig aangepakt worden,” zegt burgemeester Bob Nijs. “Soms zijn infrastructurele ingrepen of maatregelen rond ordehandhaving nodig. Hierbij moeten we rekening houden met budget, haalbaarheid en algemeen nut. Als we schoolomgevingen veiliger willen maken, moeten we dat vooral ook samen doen. Die verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de stad of de politie, maar ook bij de weggebruikers. Als we de chaos aan de schoolpoorten willen oplossen, moeten we meer kinderen op de fiets krijgen.
Daar zetten we de komende maanden en jaren sterk op in.”