Stad Lommel en lokale bedrijven geven het goede voorbeeld
Er is steeds meer belangstelling voor duurzaam ondernemen. Dat blijkt uit het groeiende aantal bedrijven dat zich inschrijft voor het Charter Duurzaam Ondernemen van Voka Limburg. Het charter is een engagement van bedrijven om te investeren in duurzaam ondernemerschap op basis van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. “Gisteren ondertekenden wij zelf als eerste lokale bestuur,
samen met het bedrijf Edibo, het charter,” zegt een trotse burgemeester Bob Nijs. “Elep en Center Parcs zijn al een stap verder en ontvingen het officiële VN-Charter Duurzaam Ondernemen.”

Binnen het Voka Charter Duurzaam Ondernemen worden via een actieplan op maat voor ieder bedrijf concrete initiatieven op poten gezet om op een meer verantwoorde manier te ondernemen. De doelstellingen gaan van waardig werk, gendergelijkheid en proper water tot duurzame energie, klimaatactie en verantwoorde productie. Het is geen vrijblijvend project. Het traject duurt drie jaar, de vooruitgang wordt elk jaar geëvalueerd. Het veronderstelt dus wel wat inzet van de bedrijven en besturen.

Een goede jaarbeoordeling levert uiteindelijk een jaarcertificaat van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen op. Wanneer de eindbalans na drie jaar positief is, krijgen de ondernemingen het officiële VN-Charter Duurzaam Ondernemen. In Lommel engageert de stad zich als eerste lokale bestuur, samen met drie andere lokale bedrijven, voor dit charter. Center Parcs De Vossemeren en enveloppenfabrikant Elep hebben de 3 jaar van het VCDO doorlopen en ontvangen dit jaar het certificaat van de VN als SDGpionier. Edibo stapt net als stad dit jaar in. “Wij willen als stadsbestuur een voortrekkersrol spelen in een
duurzaam en verantwoord beleid,” zegt burgemeester Nijs.

“Met onze deelname willen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid inzake duurzaam ondernemerschap opnemen,” zegt Danny Ulenaers van Edibo. “Wij waren al bezig met het thema, maar het eerste overleg met Voka heeft ons doen inzien dat duurzaam ondernemen veel verder kan gaan dan enkel energiebesparende maatregelen. Wij gaan dit eerste jaar aan de slag met een 15-tal concrete acties.”

“Wij werken al sinds 1999 actief rond duurzaamheid en hebben een recordaantal deelnames aan dergelijke milieucharters. Het helpt ons om prioriteiten te stellen in de acties, ze structuur te geven én effectief te realiseren. Dit past in ons proces om voortdurend beter te worden”, zegt Yves Peiffer van Elep.