De informatie die Lommel In Actie via deze website aanbiedt, is beschermd door het auteursrecht, hetzij door Lommel In Actie zelf, hetzij door de auteur van het artikel, evenement of eender welke bijdrage aan deze site. Het auteursrecht geldt zowel voor de teksten, beelden en geluid.

Elk ingezonden artikel of informatie wordt door de auteur stilzwijgend verleend aan Lommel In Actie, waarbij deze laatste als doel stelt de informatie verder te verspreiden.
Gebruik van de informatie is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en is verboden voor commercieel gebruik. Ze mag niet verder gedistribueerd, uitgezonden of gebruikt worden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lommel In Actie.

Wat mag wel?

U mag vrij citeren en linken naar onze site onder de volgende voorwaarden:

1. Linken
U plaatst een link naar de homepagina van Lommel In Actie als volgt:
www.lommelinactie.be
U vermeldt telkens de naam van de link, zijnde ‘Lommel In Actie’. Indien u het logo wenst te gebruiken, neemt u eerst contact op met Lommel In Actie.
Steeds wordt de gebruiker direct naar de Lommel In Actie site gelinkt. Lommel In Actie staat niet toe dat de pagina’s bijvoorbeeld in een frame van een andere site verschijnen. Uiteraard mogen de pagina’s steeds geopend worden in een nieuw venster.
2. Citeren
U mag citeren uit de site. Bij citaten (korte overname uit tekst, beperkt tot enkele woorden of zinnen) wordt steeds de “bron” volledig vermeld.

Lommel In Actie waarborgt niet dat haar webpagina’s ononderbroken of vrij van fouten zijn.

Lommel In Actie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgschade, voor gederfde winst of onderbreking van commerciële bedrijvigheid voortvloeiend uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van deze site, zelfs indien Lommel In Actie op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Tevens zijn alle links naar andere sites enkel voor informatieve doeleinden opgenomen. Aangezien deze sites eigendom zijn van en/of beheerd worden door derden, aanvaardt u dat Lommel In Actie geen controle heeft over de inhoud van dergelijke sites, noch de verantwoordelijkheid draagt voor gegevens gecreëerd of gepubliceerd door sites van derden.

Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt volgens de wettelijke voorschriften inzake.