In het kader van de reglementering Betaald Educatief Verlof wordt aan werknemers uit de privésector het recht toegekend om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon, evenwel beperkt tot een bepaalde grens (i.e. het loonplafond). De werkgever mag m.a.w. voor de dagen afwezigheid in het kader van educatief verlof het loon beperken tot een bepaald loonplafond.

Opmerking: Sinds de Zesde Staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor het Betaald Educatief Verlof, maar bepaalde aspecten van deze reglementering worden nog federaal geregeld, zoals o.m. het loonplafond.

In het BS van 17 april 2019 werd het maandelijks loonplafond gepubliceerd voor het schooljaar 2018-2019. Deze bedraagt 2.928 EUR voor de periode vanaf 1 september 2018 t.e.m. 31 augustus 2019 (schooljaar 2017-2018: 2.871 EUR).

Info en bron: EASYPAY GROUP Overpelt
Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon: 011 53 18 38