In een medeling van BBC Lommel is er positief nieuws i.v.m. de bouw van een nieuwe sporthal aansluitend aan de huidige sporthal in de Sportveldenstraat.
Deze sporthal omvat één groot basketbalveld of 2 kleinere trainingsvelden (Cf. Mudakkers) maar kan ook gebruikt worden als  een volwaardig zaalvoetbalveld of een volwaardig handbalplein, 6 badmintonvelden, …
Na de aanbesteding en het nazicht van de ingestuurde offertes is de gunning toegewezen aan bouwfirma Driesen uit Overpelt.
Vanaf november starten de werken en eind juni zou de oplevering van deze sporthal plaats hebben.
Dit betekent dat de sporthal kan in gebruik genomen worden vanaf augustus 2021.
Dit betekent ook dat het mogelijk moet zijn om alle basketploegen te kunnen laten trainen in de Soeverein-sporthallen en niet meer in 4 à 5 sporthallen verspreid over het grondgebied Lommel.
Dit houdt ook in dat we niet meer op 4 à 5 plaatsen trainingsmaterialen moeten voorzien maar alles kunnen bundelen in één sportcomplex.