Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, zal langer dan voorzien asielzoekers opvangen in Parelstrand. Aanvankelijk werd aangekondigd dat de tijdelijke opvangperiode zou lopen tot 31 maart. Die termijn wordt nu verlengd tot uiterlijk eind augustus 2019. Burgemeester Bob Nijs betreurt het feit dat de vooropgestelde timing niet gehandhaafd wordt, maar wil er samen met de betrokken partijen het beste van maken.
“Momenteel draait het opvangcentrum bijna op volle capaciteit en verblijven er een 720-tal personen. Vooral gezinnen met kinderen – die allemaal naar school gaan – en kwetsbare personen,” zegt burgemeester Nijs. “En net als in 2016 is er een hele enthousiaste vrijwilligerswerking op gang. De coördinatie is in handen van Fedasil, waarbij ze samenwerken met het Huis van de Wereld. Er zijn groepen actief rond kledinginzameling, huistaakbegeleiding, kinderwerking en kinderopvang, busbegeleiding en taallessen van de ouders. Dat loopt heel goed en we hopen dat onze vrijwilligers zich ook de komende maanden willen blijven inzetten.”
De stad volgt de situatie samen met Fedasil, de lokale politie en de stadsdiensten nauw op. Voor de meest recente stand van zaken kan je terecht op www.lommel.be/parelstrand

DELEN
Vorig artikelKromme Dinsdag
Volgend artikelPoolse plechtigheid op 2 maart