Een amalgaam aan nieuwe maatregelen werd recent voorzien voor de horeca en de zwaarst getroffen sectoren. Zo wordt onder meer voorzien in een bijkomende ondersteuning indien tijdelijk werklozen terug aan de slag gaan en wordt de horecasector vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse vakantiebijdrage in 2021.

Kent u graag het volledige plaatje? Lees dan even verder!

Tijdelijke btw-verlaging in de horecasector

De verschuldigde btw op verstrekte maaltijden wordt tijdelijk verlaagd van 12% naar 6%. Daarnaast wordt de btw op alle dranken tijdelijk verlaagd naar 6%. Deze maatregel geldt vanaf het ogenblik dat de terrassen weer heropend mogen worden tot en met 30 september 2021.

Vrijstelling jaarlijkse vakantiebijdrage horeca

De federale regering besliste om de bijdragen van de jaarlijkse vakantie in de horeca in 2021 ten laste te nemen. Hierdoor vervalt voor de horecawerkgever de verplichting om de jaarlijkse bijdrage voor de financiering van de jaarlijkse vakantie van de arbeiders te betalen.

Nieuwe RSZ-vermindering bij wedertewerkstelling

Een RSZ-vermindering zal toegekend worden aan werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen en/of extra werknemers in dienst nemen.

De RSZ-vermindering zal toegekend worden in het derde kwartaal van 2021 voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid. Deze maatregel staat open voor alle activiteitensectoren. De omvang van de vermindering zal groter zijn voor de bedrijven die zwaar getroffen worden of die moesten sluiten als gevolg van de coronamaatregelen en die nu weer open kunnen.

Op heden zijn de precieze contouren van deze maatregel nog niet gekend.

Aantal steunmaatregelen voor de ‘coronawerklozen’

De federale regering voorziet een aantal specifieke steunmaatregelen voor de coronawerklozen.

Zo zal de coronaperiode worden geneutraliseerd bij de berekening van de referentieperiode die in aanmerking wordt genomen voor de werkloosheidsuitkeringen. Een periode van 12 maanden zou in mindering worden gebracht op de individuele berekening van de werkzoekende.

Bovendien zou de uitkering van tijdelijk werklozen die van job zijn veranderd en die voor een lager betaalde job hebben moeten kiezen die hun job verliezen, toch worden berekend op hun vroeger (hogere) loon.

Ten slotte zal de beschermingsperiode voor langdurig tijdelijk werklozen waarin voor gesloten sectoren is voorzien, worden uitgebreid tot de werknemers van de sector van de niet-medische contactberoepen.

Neutralisatie uren studentenarbeid in bepaalde sectoren tijdens derde kwartaal 2021

De uren studentenarbeid die worden gepresteerd in het derde kwartaal van 2021 in de gesloten sectoren die weer mogen openen, zullen niet worden meegeteld in het jaarlijks contingent van 475 uren.

Toekenning dubbel overbruggingsrecht voor horecawerkgevers in mei 2021

Ook in de maand mei 2021 komt de horecawerkgever in aanmerking voor een dubbel overbruggingsrecht. Deze maatregel zal worden geëvalueerd, afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie.

Bron:Easypay Group Pelt
Industrielaan 16 – 3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38