Live Gemeenteraad Lommel : https://www.youtube.com/watch?v=GFU75CoZpVY

OPENBARE ZITTING
Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2021_GR_00113 Verslag gemeenteraad 23 maart 2021 – openbare zitting –
Goedkeuring
2 2021_GR_00140 Samenstelling deontologische commissie – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken
Onderwijs
3 2021_GR_00127 Samenwerkingsafspraken tussen de stedelijke basisscholen en
Vrij CLB Limburg – Pelt – Goedkeuring

Karel Wieërs
Juridische dienst
4 2021_GR_00121 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering/jaarvergadering Fluvius o.v. – Goedkeuring
5 2021_GR_00122 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering/jaarvergadering Fluvius Limburg – Goedkeuring
6 2021_GR_00132 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering EVA vzw Toerisme Lommel – Goedkeuring
7 2021_GR_00136 Erfpachtrecht Blauwe Meer – beëindiging – Goedkeuring

Sophie Loots
R.O. / Planning en mobiliteit
8 2021_GR_00129 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de  Sportveldenstraat – Goedkeuring
9 2021_GR_00141 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de Nieuwe
Vosvijvers – Goedkeuring

Joris Mertens
R.O. / Planning en mobiliteit
10 2021_GR_00138 Wijziging samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening (GECORO) – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks
Sport
11 2021_GR_00126 Opzeg huurovereenkomst sporthal gemeenschapsonderwijs –  Bekrachtiging

Johan Bosmans
Secretariaat & archief
12 2021_GR_00143 Kennisname stand van zaken corona maatregelen – Kennisneming

Middenstand
13 2021_GR_00123 Toelagereglement deelname opleiding voor ondernemers -Goedkeuring

Bob Nijs

Juridische dienst
14 2021_GR_00115 Kennisgeving jaarverslag toepassing gemeentelijke administratieve sancties stilstaan en parkeren in 2020 – Kennisneming
15 2021_GR_00116 Kennisgeving jaarverslag toepassing gemeentelijke administratieve sancties in 2020 – Kennisneming
16 2021_GR_00137 Aanstelling bijzondere veldwachter -bevoegdheid inzake GAS –
Goedkeuring

Integraal waterbeheer
17 2021_GR_00142 Lastenboek aanstellen ontwerper fietspad Industrieterrein
Maatheide – Goedkeuring

Grondbeleid
18 2021_GR_00110 Gratis grondafstand in verkaveling Millenniumplein (V1857) en
opname ervan in het openbaar domein – Goedkeuring
19 2021_GR_00112 Nieuwe huurovereenkomst Telenet-site LI2665A – Kattenbos 147
– Goedkeuring
20 2021_GR_00128 Aankoop handelspanden Vryheyt 4A, 4B en 4C in functie van
uitbreiding Glazen Huis – administratieve rechtzetting beslissing – Goedkeuring
21 2021_GR_00133 Verkoop OCMW-woningen aan Kempisch Tehuis – verduidelijking
plannen, aandeel grond / constructie en beëindiging recht van opstal – Goedkeuring
22 2021_GR_00135 Verkoop deel van perceel t/p Koning Leopoldlaan – sectie C nr.
264/D – Goedkeuring
23 2021_GR_00134 Goedkeuring en instemming belofte tot verkoop en sluiten van
een aankoopovereenkomst voor een strook grond gelegen op de hoek met de Koningin Astridlaan gekoppeld als last bij een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en beslissing tot opname ervan in het openbaar domein – Goedkeuring

Financiën

24 2021_GR_00131 Jaarrekening 2020 Schakelzorgcentrum Noord-West Limburg –
Goedkeuring

Bevolking

25 2021_GR_00125 Straatnamen trage wegen – principieel – Goedkeuring

Politie

26 2021_GR_00118 Vacantverklaring 1 functie in mobiliteit: Inspecteur van politie –
Goedkeuring
27 2021_GR_00119 Vacantverklaring 1 functie in mobiliteit: Inspecteur van politie –
Goedkeuring
28 2021_GR_00130 Vacantverklaring 1 functie in mobiliteit: Inspecteur recherche –
Goedkeuring
29 2021_GR_00139 Toelating voor het gebruik van bodycams, dashcams en dronecams op het grondgebied van de politiezone Lommel – Goedkeuring

Secretariaat & archief
30 2021_GR_00150 Dossier regiovorming Limburg (Samen Vooruit) – Goedkeuring
31 2021_GR_00145 Verkeerssituatie school Lutlommel (Samen Vooruit) – Kennisneming
32 2021_GR_00147 Vernietiging onteigeningsbesluit (Samen Vooruit) – Kennisneming
33 2021_GR_00148 Betrekken gemeenteraad in het beleid (Samen Vooruit) – Kennisneming
34 2021_GR_00149 Jeugdherberg Lommel (Samen Vooruit) – Kennisneming
35 2021_GR_00144 Komst van een nieuwe moskee in de voormalige kringwinkel op
de Balendijk (voor3920Lommel) – Kennisneming