Indien een werknemer een bedrijfswagen heeft die gebruikt mag worden voor privé-verplaatsingen, denk maar aan woon-werkverkeer en/of zuivere privé-verplaatsingen, geniet deze van een voordeel.

De bepaling van het voordeel alle aard is gebaseerd op de referentie-CO2-uitstoot.
Voor inkomstenjaar 2020 wordt de referentie-CO2-uitstoot als volgt vastgesteld:
Voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor: 111 g/km;
Voertuigen met een dieselmotor: 91 g/km.
Specifieke behandeling voor valse hybride
Bovenvermelde geldt niet voor de zogenaamde ‘valse’ hybride die vanaf 1 januari 2018 in uw wagenpark aanwezig is.

Het bepalen van het fiscaal voordeel gebeurt vanaf 1 januari 2020 op basis van de CO2-uitstoot van het overeenstemmend voertuig dat uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof.

Fiscale behandeling bedrijfswagens anno 2020

Begrip overeenstemmend voertuig
Onder een ‘overeenstemmend voertuig’ wordt een voertuig begrepen dat, op basis van het Europees gelijkvormigheidsattest, categoriseert onder:
hetzelfde merk;
hetzelfde model;
hetzelfde koetswerktype.
De verhouding tussen zijn vermogen en dat van het hybride voertuig, uitgedrukt in kW, is tussen 0,75 en 1,25 en benadert het dichtst de één.

De autofabrikant of auto-invoerder (indien de autofabrikant niet in België gevestigd is) moet een vergelijking maken en het overeenstemmend voertuig vastleggen.

De FOD Financiën zal een lijst bijhouden met de overeenstemmende voertuigen.
Indien er meerdere voertuigen in aanmerking komen om als overeenstemmend voertuig gekwalificeerd te worden, wordt het voertuig met de hoogste CO2-uitstoot als overeenstemmend voertuig in aanmerking genomen.
Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat dat uitsluitend voorzien is van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof, moet de vermelde CO2-uitstoot met de factor 2,5 vermenigvuldigd worden.
Info en bron: Easypay Group
Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon: 011 53 18 38
https://www.easypay-group.com/nl_BE/