Dagorde open zitting Zitting van 17 december 2019
OPENBARE ZITTING
Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2019_GR_00510 Verslag gemeenteraad dd. 26-11-2019 – openbare zitting –
Goedkeuring
Peter Vanderkrieken
Financiën
2 2019_GR_00423 Nominatieve subsidies – Goedkeuring
3 2019_GR_00500 Kerkenbeleidsplan Lommel 2019 – Goedkeuring
4 2019_GR_00503 Kerkfabrieken – budget 2020 en meerjarenplan 2020-2025 –
Goedkeuring
Juridische dienst
5 2019_GR_00493 Beleidsplan en begroting 2019 Kunstacademie Noord-Limburg –
Goedkeuring
Jeugd
6 2019_GR_00514 Convenant speelpleinwerking – Goedkeuring
Karel Wieërs
Juridische dienst
7 2019_GR_00496 Oprichting en aanvraag tot erkenning Intergemeentelijke
Onroerend Erfgoeddienst ‘Bosland’ (IOED ‘Bosland’) – Goedkeuring
8 2019_GR_00497 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering EVA vzw
Toerisme Lommel – Vaststelling
Sophie Loots
R.O. / Planning en mobiliteit
9 2019_GR_00501 Aanvullend reglement betreffende Lorkstraat ter hoogte van
parking aan de kerk, 3 parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap – Goedkeuring
Nutsvoorzieningen
10 2019_GR_00518 Cameradossier – Plaatsing definitieve camera-installatie (fase I) –
Goedkeuring
Openbare werken
11 2019_GR_00519 Ontwerp voetpaden wijk Barrier – Goedkeuren ontwerp wijk
Barrier voetpaden – Goedkeuring
12 2019_GR_00520 Ontwerp “Mudhoven” – Goedkeuring
Dirk Vanderhoydonks
Financiën
13 2019_GR_00505 Aanpassen modaliteiten Prijssubsidiereglement (addendum aan
beheersovereenkomst tussen Stad Lommel en AGB Sport en Recreatie) – Kennisneming
14 2019_GR_00512 AGB Sport & Recreatie Budgetwijziging 2019 – Goedkeuring
15 2019_GR_00513 AGB Sport en Recreatie – Financieel meerjarenplan 2020-2025 –
Goedkeuring
Internationale samenwerking
16 2019_GR_00521 Intrekken subsidiereglement ter promotie van FairTradeProducten – Goedkeuring
17 2019_GR_00522 Tijdelijke verlenging stedenband Lommel – Ciudad Darío – Goedkeuring
Johan Bosmans
Financiën
18 2019_GR_00288 Toelage reglement voorhuwelijkssparen: opheffing – Goedkeuring
19 2019_GR_00342 Belastingreglement van de ambulante handel op het openbaar
domein – Goedkeuring
20 2019_GR_00343 Belastingreglement op ambulante handel op privé-domein – Goedkeuring
21 2019_GR_00344 Belastingreglement op de kermiskramen en – wagens op openbaar domein – Goedkeuring
22 2019_GR_00345 Belastingreglement op de plaatsrechten op de wekelijkse markt –
Goedkeuring
23 2019_GR_00347 Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen –
Goedkeuring
24 2019_GR_00348 Belastingreglement op de plaatsrechten op jaarmarkten –
Goedkeuring
25 2019_GR_00354 Retributiereglement op het aanbieden van restafval afkomstig
van markten, kermissen, evenementen en circussen – Goedkeuring
26 2019_GR_00366 Retributiereglement tarieven bibliotheek Lommel – Goedkeuring
27 2019_GR_00367 Retributiereglement op het privaat gebruik van het openbaar
domein bij bouw-, onderhouds- en instandhoudingswerken en verhuis – Goedkeuring
28 2019_GR_00368 Retributiereglement op het betalend parkeren en op het parkeren
in de blauwe zone – Goedkeuring
29 2019_GR_00356 Retributiereglement ter invordering van fiscale en niet-fiscale
schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve geldboetes – Goedkeuring
30 2019_GR_00373 Retributiereglement voor huwelijksvoltrekkingen buiten de
normale dagen en uren – Goedkeuring
31 2019_GR_00374 Retributiereglement op het privaat gebruik van het openbaar
domein door terrassen e.a. – Goedkeuring
32 2019_GR_00375 Belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken –
Goedkeuring
33 2019_GR_00376 Retributiereglement op voornaamswijziging – Goedkeuring
34 2019_GR_00377 Belastingreglement op de niet meer in gebruik zijnde, afgewerkte
stortplaatsen en slib-, wacht- en bezinkingsbekkens – Goedkeuring
35 2019_GR_00392 Belastingreglement op de automatische verdelers – Goedkeuring
36 2019_GR_00394 Belastingreglement op de aanplakborden – Goedkeuring
37 2019_GR_00395 Opcentiemen op de milieuheffing die de OVAM int voor het
Vlaamse Gewest – Goedkeuring
38 2019_GR_00397 Retributiereglement voor het vervoeren van gevangen,
loslopende en/of verdwaalde dieren naar het asiel en/of rechtmatige eigenaar – Goedkeuring
39 2019_GR_00405 Retributiereglement verhuringen Huis van de Jeugd – Goedkeuring
40 2019_GR_00430 Retributiereglement op bepaalde administratieve prestaties mbt
ruimtelijke ordening, stedenbouw en woonbeleid – Goedkeuring
41 2019_GR_00431 Retributiereglement op de begraving, asverstrooiing, bijzetting in
het columbarium of urnenveld – Goedkeuring
42 2019_GR_00432 Retributiereglement op de omgevingsvergunningen – Goedkeuring
43 2019_GR_00441 Retributiereglement op het tot stand brengen van aansluitingen
op het rioolnet – Goedkeuring
44 2019_GR_00442 Toelage aan particulieren als compensatie voor nietbeschikbaarheid van riolering – Goedkeuring
45 2019_GR_00451 Belastingreglement op de zand- en/of kiezelgroeven – Goedkeuring
46 2019_GR_00452 Belastingreglement op de 2de verblijven – Goedkeuring
47 2019_GR_00454 Belastingreglement op de drijfkracht van motoren – Goedkeuring
48 2019_GR_00467 Hernieuwde saneringsovereenkomst tussen de Stad Lommel en
De Watergroep en vaststellen van de tarieven voor 2020 tot en met 2025 – Vaststelling
49 2019_GR_00393 Belastingreglement op de automatenshops – Goedkeuring
50 2019_GR_00470 Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein – Goedkeuring
51 2019_GR_00471 Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de staat – Goedkeuring
52 2019_GR_00472 Belastingreglement op de bungalowparken – Goedkeuring
53 2019_GR_00473 Belastingreglement op de terreinen voor openluchtrecreatieve  verblijven – Goedkeuring
54 2019_GR_00474 Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Gewest –
Goedkeuring
55 2019_GR_00475 Belastingreglement op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen – Goedkeuring
56 2019_GR_00396 Belastingreglement op de nachtwinkels en shishabars – Goedkeuring
57 2019_GR_00487 Belastingreglement op schroot en buitengebruik gestelde voertuigen – Goedkeuring
58 2019_GR_00488 Belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten
van commerciële vestigingen – Goedkeuring
59 2019_GR_00489 Retributiereglement betreffende het opruimen van sluikstort –  Goedkeuring
60 2019_GR_00490 Belastingreglement op de leegstand van gebouwen en woningen
– Goedkeuring
61 2019_GR_00491 Retributiereglement op de uitvoering van werken voor derden –
Goedkeuring
62 2019_GR_00492 Retributiereglement op het maaien en borstelen van grasvelden –
Goedkeuring
63 2019_GR_00508 Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 voor de stad en
OCMW van Lommel – Goedkeuring
Middenstand
64 2019_GR_00495 Verlenging en aanpassing subsidiereglement “Lommel Loont” –
Goedkeuring
65 2019_GR_00498 Vernieuwing subsidie-overeenkomst VZW Bruisend Lommel –
Goedkeuring
Bob Nijs
Bedrijfsleven
66 2019_GR_00525 Goedkeuren vestigen hypotheek op grond en opstallen t/p
Lodewijk de Raetstraat 36-38 – Goedkeuring
67 2019_GR_00526 Goedkeuren doorverkoop perceel industriegrond met gebouw t/p
J. Helleputtestraat 1 – Goedkeuring
Grondbeleid
68 2019_GR_00494 Aankoop hoekperceel Roerdompstraat-Eltenbos – Goedkeuring
69 2019_GR_00504 Overdracht recht van opstal Kapittelhof van OCMW Lommel naar
ZorgGroep Lommel – Goedkeuring
70 2019_GR_00523 Goedkeuring overname woning op en met grond Eksterhoevenstraat 21 – Goedkeuring
Financiën
71 2019_GR_00506 AGB Patrimonium Budgetwijziging 2019 – Goedkeuring
72 2019_GR_00507 AGB Patrimonium Meerjarenplan 2020-2025 – Goedkeuring
Politie
73 2019_GR_00515 Vacantverklaring 1 functie: Calog Niveau B Consulent Onthaal en
Logistiek in mobiliteitsronde 2019/05 – Goedkeuring
74 2019_GR_00502 Vervangingscontract Assistent Onthaal / tijdelijke contractuele functie – Goedkeuring