Dagorde:  van 23 april 2024

OPENBARE ZITTING
Bob Nijs
Team Management- en Bestuursondersteuning: administratieve ondersteuning
1 2024_GR_00074 Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 26 maart 2024 –
openbare zitting – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken

Team Financiën, Aankopen & Contracten
2 2024_GR_00098 2024008 – Jongerencentrum Lommel – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring

Karel Wieërs

Team Management- & Bestuursondersteuning
3 2024_GR_00088 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering tevens
jaarvergadering Fluvius OV – Goedkeuring
Team Financiën, Aankopen & Contracten
4 2024_GR_00087 2024028 – Jaardecoratie centrum 2024-2028 – Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring

Sophie Loots

Team Mobiliteit en Openbare Werken
5 2024_GR_00094 Brief aan minister Peeters betreffende advies complex project
Noord-Zuid Limburg en nota nieuwe dienstregeling openbaar vervoer – Kennisneming

Joris Mertens

Team Financiën, Aankopen & Contracten
6 2024_GR_00091 2024016 – Renovatie Burgemeesterspark – Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring
Team Stadsontwikkeling
7 2024_GR_00089 Aanpassing huishoudelijk reglement adviesorgaan Kwaliteitskamer in functie van verhoging prestatievergoeding externe leden – Goedkeuring
8 2024_GR_00090 Kennisneming rapportage Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en 2.0 – Kennisneming

Dirk Vanderhoydonks

Team Vrije Tijd
9 2024_GR_00076 Opzeg huurovereenkomst GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap – Scholengroep Xpert – sportcomplex t/p Mudakkers 25 – Bekrachtiging

Johan Bosmans

Team Financiën, Aankopen & Contracten
10 2024_GR_00077 Uitbetalen toelage politieke fracties – Goedkeuring

Bob Nijs

Team Management- & Bestuursondersteuning
11 2024_GR_00078 Aanduiden vertegenwoordiger (bijzondere) algemene vergaderingen Wonen in Limburg – Goedkeuring
12 2024_GR_00080 Kennisgeving jaarverslag toepassing gemeentelijke administratieve sancties in 2023 (GAS 1) – Kennisneming
13 2024_GR_00082 Kennisgeving jaarverslag toepassing gemeentelijke administratieve sancties in 2023 (GAS 2-3) – Kennisneming
14 2024_GR_00081 Kennisgeving jaarverslag toepassing gemeentelijke administratieve sancties stilstaan en parkeren in 2023 (GAS 4) – Kennisneming

Politie
15 2024_GR_00079 Besluit gouverneur omtrent personeelsformatie PZ Lommel –
Kennisneming
16 2024_GR_00095 Toetreding raamovereenkomst Cipal – Goedkeuring

Team Management- en Bestuursondersteuning: administratieve ondersteuning
IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Rita Phlippo: Rattenplaag door wateroverlast
IR 2 Mondelinge vraag van raadsleden Walter Cremers, Elly Vanbrabant: de bushaltes op het Kerkplein
IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Ersin Kemaldar: verkeerssituatie N. Neeckxlaan – Loberg – Karrestraat
IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Elly Vanbrabant: Mobilhomes op parkings
IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Ronny Geysen: herinrichting schoolomgevingen
IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Sooi Van Limbergen: Schoolzwemmen