OPENBARE ZITTING

HD 1 Mandaat vertegenwoordigers algemene vergadering Nolimpark DV – Goedkeuring
HD 2 2022_GR_00348 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering DISV ‘Regio
Noord-Limburg’ – Goedkeuring

Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2022_GR_00325 Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 25 oktober 2022 – openbare  zitting – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken

Juridische dienst
2 2022_GR_00337 Beleidsplan en begroting 2023-2024 Kunstacademie NoordLimburg – Goedkeuring
3 2022_GR_00338 Eindejaarsstukken 2021 Kunstacademie Noord-Limburg – Goedkeuring

Karel Wieërs

Juridische dienst
4 2022_GR_00340 Mandaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering Fluvius Limburg – Goedkeuring
5 2022_GR_00333 Mandaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering Pontes – Goedkeuring
6 2022_GR_00330 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Limburg.net –
Goedkeuring
7 2022_GR_00329 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Cipal DV –
Goedkeuring
8 2022_GR_00332 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering van IGL –
Goedkeuring
9 2022_GR_00331 Goedkeuring vervanging lid De Kievit vzw – Goedkeuring

Sophie Loots

R.O. / Planning en mobiliteit
10 2022_GR_00334 Advies voetgangersoversteekplaats N715 x Sint-Thomasstraat –
Goedkeuring

Joris Mertens

Klimaat
11 2022_GR_00339 Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 – Goedkeuring

Johan Bosmans

Markten & Kermissen
12 2022_GR_00342 Reglement Kerstmarkt 2022 – Goedkeuring

Bob Nijs

Openbare werken
13 2022_GR_00343 Besluit betreffende de voorlopige vaststelling van de onteigening
van onroerende goederen op het grondgebied van de stad Lommel voor de realisatie van de herinrichting bestaande wegenis van Koning Albertlaan en Koningin Astridlaan en de  verbinding Koning Leopoldlaan – Norbert Neeckxlaan – Goedkeuring

Bedrijfsleven

14 2022_GR_00324 Aanvraag tot doorverkoop perceel industriegrond met gebouw
t/p Kardinaal Cardijnstraat 6 – Goedkeuring

Grondbeleid

15 2022_GR_00323 Verkoop perceel t/p Vaarstraat aan Fluvius Limburg in functie van oprichting elektriciteitscabine – Goedkeuring
16 2022_GR_00344 Verkoop percelen Vaartstraat aan Kempisch Tehuis – Goedkeuring
17 2022_GR_00322 Goedkeuring gebruiksovereenkomst Sint-Jozefkerk Stevensvennen – VZW Room to Live – Goedkeuring

Financiën

18 2022_GR_00335 Hulpverleningszone Noord-Limburg: budget 2023 – Goedkeuring
Personeel, O&O en verzekeringen
19 2022_GR_00327 Aanpassen RPR – Goedkeuring

Secretariaat & archief

IR 1 Mondelinge vraag van raadsleden Rita Phlippo, Jean Jacques Melotte: onveiligheid in Lommel centrum?
IR 2 Mondelinge vraag van raadsleden Rita Phlippo, Elly Vanbrabant: Geldautomaat  centrum
IR 3 Mondelinge vraag van raadsleden Rita Phlippo, Rina Ven: stijgende kinderarmoede
IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Rita Phlippo: kosten personeel High Level organogram
IR 5 Mondelinge vraag van raadsleden Rita Phlippo, Walter Cremers: Betaling kosten Sint Ambrosiusstraat
IR 6 Mondelinge vraag van raadsleden Rita Phlippo, Carine Creemers: Parking  jongerencentrum
IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Dag Indenhoek: Jongerencentrum en parkeren
IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Dag Indenhoek: Vergroening stadscentrum
IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Dag Indenhoek: Geothermie