Volg de Gemeenteraad live op https://www.youtube.com/watch?v=rjnBEbaKCto

OPENBARE ZITTING
Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2021_GR_00083 Verslag gemeenteraad 23 februari 2021 – openbare zitting –
Goedkeuring

Peter Vanderkrieken
Samenleving
2 2021_GR_00078 Goedkeuring subsidiereglement binnenschoolse opvang – goedkeuring

Karel Wieërs
Juridische dienst
3 2021_GR_00080 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering EVA vzw
Erfgoed Lommel – Goedkeuring
4 2021_GR_00081 Goedkeuring vervanging lid De Kievit vzw – Goedkeuring
5 2021_GR_00082 Goedkeuring vervanging lid Raad van Bestuur AGB Patrimonium –
Goedkeuring
6 2021_GR_00091 Goedkeuring huishoudelijk reglement m.b.t. de Stedelijke
Uitleendienst – Goedkeuring

Sophie Loots
R.O. / Planning en mobiliteit
7 2021_GR_00085 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende In de
Hutten – Goedkeuring
8 2021_GR_00086 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende Parking
Stadhuis 2 – Goedkeuring
9 2021_GR_00087 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de
Rijtenstraat – Goedkeuring
10 2021_GR_00088 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de
Welstraat – Goedkeuring
11 2021_GR_00098 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de
Speelpleinstraat en de aangrenzende parkings – Goedkeuring
12 2021_GR_00099 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de
Sportveldenstraat – Goedkeuring
Openbare werken
13 2021_GR_00093 Goedkeuring ontwerp, lastenboek en aanbestedingsprocedure
project 2021-201 “Uitbreiding school Kattenbos” – Goedkeuring
14 2021_GR_00095 Goedkeuring ontwerp, lastenboek en aanbestedingsprocedure
project 2021-108 “XCL Wegwijs” – Goedkeuring

Johan Bosmans
Secretariaat & archief
15 2021_GR_00094 Kennisname stand van zaken corona maatregelen – Kennisneming
Financiën
16 2021_GR_00079 Retributiereglement m.b.t. de stedelijke uitleendienst –
Goedkeuring

Nancy Bleys
R.O. / Woonbeleid
17 2021_GR_00077 Samenwerkingsovereenkomst private huurmarkt Provincie
Limburg en stad Lommel – Goedkeuring
Samenleving
18 2021_GR_00089 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Rode Kruis Lommel
2021-2025 – Goedkeuring

Bob Nijs
Grondbeleid
19 2021_GR_00090 Verbeterende akte Stad Lommel / cs. Lavreysen-Bergmans – De
Catterijen sectie D nr. 859/S – Goedkeuring
20 2021_GR_00092 Aankoop gronden in functie van minnelijke verwerving grondzates
fase 1 Rondweg Lommel – Goedkeuring
Secretariaat&archief
21 2021_GR_00100 Regenboogzebrapad (SAMEN sp.a) – Kennisneming
22 2021_GR_00103 Snelheid Leopoldlaan / Lutlommel (SAMEN sp.a) – Kennisneming
23 2021_GR_00104 Procedure aanstelling kabinetsmedewerker (SAMEN sp.a) –
Kennisneming
24 2021_GR_00105 Huishoudelijk reglement gemeenteraad (SAMEN sp.a) –
Kennisneming
25 2021_GR_00106 Verdichtingsstudie (SAMEN sp.a) – Kennisneming
26 2021_GR_00107 Lenteschoonmaak (SAMEN sp.a) – Kennisneming
27 2021_GR_00108 Regiovorming én het spartacusplan (SAMEN sp.a) – Kennisneming
28 2021_GR_00109 Waar zijn de gehandicaptenparkings in Lommel? (PVDA) –  Kennisneming
HD 1 Goedkeuring lastenboek en aanbestedingsprocedure project 2021-101A “Onderhoudswerken 2021 – bestrijkingen” – Goedkeuring