De voorrangsregeling op het kruispunt Loberg – Beemdstraat is gewijzigd. Draai je vanuit de Norbert Neeckxlaan de Loberg in, dan heb je voorrang op het verkeer dat vanuit de Beemdstraat komt. Kom je vanuit de Beemdstraat, dan moet je voorrang geven aan het verkeer op de Loberg.
Deze aanpassing verbetert de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.