Videolink streaming: https://www.youtube.com/watch?v=jC9fhEHRNKU

OPENBARE ZITTING

Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2021_GR_00043 Verslag gemeenteraad 26 januari 2021 – openbare zitting – Goedkeuring

Karel Wieërs
Integraal waterbeheer
2 2021_GR_00048 Begraafplaats Kerkhoven – goedkeuren ontwerp columbariummuur 3 – Goedkeuring

Sophie Loots
R.O. / Planning en mobiliteit
3 2021_GR_00055 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de Loberg – Goedkeuring
4 2021_GR_00056 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de Beemdstraat – Goedkeuring

Joris Mertens
R.O. / Planning en mobiliteit
5 2021_GR_00047 Gemeenteraadsbeslissing omgevingsaanvraag voor het slopen van bestaande bijgebouwen en het bouwen van een groepswoningbouwproject – Beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg – 2020-202-OMV – Goedkeuring
6 2021_GR_00050 Wijziging samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) – Goedkeuring
7 2021_GR_00057 Gemeentelijk RUP ‘Soeverein – Sahara’: definitieve vaststelling – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks
Samenleving
8 2021_GR_00058 Afrekening 2020 Uitbating de Kievit vzw – Goedkeuring
9 2021_GR_00059 Begroting 2021 van Uitbating de Kievit vzw – Goedkeuring

Johan Bosmans
Secretariaat & archief
10 2021_GR_00061 Kennisname stand van zaken corona maatregelen – Kennisneming
Financiën
11 2021_GR_00041 Maatregelen in het kader van COVID-19: aanpassing
belastingreglement voor het jaar 2021 – aanpassing aanvangsdatum/intrekking voor 2021 – Goedkeuring
12 2021_GR_00042 Belastingreglement van de ambulante handel op het openbaar domein – Goedkeuring
Horeca
13 2021_GR_00046 Wijziging subsidiereglement investering terrassen op openbaar domein – Goedkeuring
14 2021_GR_00049 Toelagereglement aankoop covid 19-beschermingsmiddelen voor de horeca – Goedkeuring

Bob Nijs
Bedrijfsleven
15 2021_GR_00062 Aanvraag tot doorverkoop perceel industriegrond met gebouw t/p Balendijk 242 – Goedkeuring
Grondbeleid
16 2021_GR_00040 Minnelijke beëindiging van huurovereenkomst Kloosterstraat 17 – OCMW – Goedkeuring
17 2021_GR_00045 Verkoop perceel Vreskensvennen – sectie A nr. 1348/G/11-deel – Goedkeuring 
18 2021_GR_00060 AGB Patrimonium : Lening Stad Lommel – bepalen nieuwe aflossingsmodaliteiten bij verkoopakte dd 8 augustus 2011 – Goedkeuring
Politie
19 2021_GR_00052 Aanvraag mandaatverlenging Korpschef – Goedkeuring
20 2021_GR_00054 Goedkeuring intrekking gunning“Aankoop van kogelwerende vesten, bi-colore hoezen en discrete hoezen” – Goedkeuring

Secretariaat & archief
21 2021_GR_00067 Vaccinatiestrategie Lommel (SAMEN sp.a) – Kennisneming
22 2021_GR_00068 Schaatsstad Lommel (SAMEN sp.a) – Kennisneming
23 2021_GR_00069 Geen klimaatbomen in Lommel (SAMEN sp.a) – Kennisneming
24 2021_GR_00070 Verkeerssituatie Fabrieksstraat en Siberië (SAMEN sp.a) – Kennisneming
25 2021_GR_00071 Het gebrek aan gehandicaptenparkings aan winkelcentra (PVDA) – Kennisneming
26 2021_GR_00072 Falend strooiplan bij winterprik (PVDA) – Kennisneming
27 2021_GR_00073 Vaccinatiestrategie in Lommel(PVDA) – Kennisneming
28 2021_GR_00074 Sneeuwvrij maken van wegen maar vooral fietspaden (voor3920Lommel) – Kennisneming
29 2021_GR_00075 Streetart op kale/verwaarloosde gevels op drukke locaties, o.a. aan de Singel (voor3920Lommel) – Kennisneming
30 2021_GR_00076 Hondenlosloopweides: infobordjes met richtlijnen voor gebruik (voor3920Lommel) – Kennisneming
HD 1 2021_GR_00065 Goedkeuring vervanging lid Raad van Bestuur AGB Sport en Recreatie – Goedkeuring
HD 2 2021_GR_00066 Overeenkomst met statutaire draagkracht van het interbestuurlijk samenwerking