Dagorde open zitting Zitting van 28 april 2020
OPENBARE ZITTING

Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2020_GR_00067 Verslag gemeenteraad 03.03.2020 – openbare zitting – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken

Jeugd
2 2020_GR_00064 Aanpassing huishoudelijk reglement Huis van de Jeugd – Goedkeuring

Cultuurbeleid

3 2020_GR_00081 Goedkeuren concessieovereenkomst + samenwerkingsovereenkomst nieuwe Cultuurbar CC de Adelberg- Goedkeuring

Bibliotheek

4 2020_GR_00123 Goedkeuring Organiek Reglement Openbare Bibliotheek Lommel – Goedkeuring

Karel Wieërs
Juridische dienst
5 2020_GR_00073 Aanduiden vertegenwoordiger in de algemene vergadering van ERSV Limburg – Goedkeuring
6 2020_GR_00078 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering EVA vzw Erfgoed Lommel – Vaststelling
7 2020_GR_00095 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering/jaarvergadering Fluvius Limburg – Goedkeuring
8 2020_GR_00096 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering/jaarvergadering Fluvius o.v. – Goedkeuring

Overheidsopdrachten

9 2020_GR_00111 2020040 – Aankopen huisvuilwagen – Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring

Sophie Loots

R.O. / Planning en mobiliteit
10 2020_GR_00083 Advies snelheidsbeperking N712 – Goedkeuring
11 2020_GR_00093 Definitieve vaststelling van de rooilijnplannen met nr. 110257 RL–1 en nr. 110257 RL-2 betreffende het project aanleg rondweg van de Koning Albertlaan en Koningin Astridlaan te starten ter hoogte van de Kapelstraat tot aan de Norbert Neeckxlaan. – Goedkeuring
12 2020_GR_00094 Besluit betreffende de definitieve vaststelling van de onteigening van onroerende goederen op het grondgebied van de stad Lommel voor de realisatie van de rondweg volgens de plannen nr.110257 INN-1 en NR 110257 INN-2. – Goedkeuring
13 2020_GR_00115 Proefopstelling van een knip in de Molenstraat, inrichting van een keerpunt en belijning van fietspad ter hoogte van de wegversmallingen – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks

Samenleving
14 2020_GR_00069 Begroting 2020 van Uitbating de Kievit vzw – Goedkeuring
15 2020_GR_00070 Afrekening 2019 Uitbating de Kievit vzw – Goedkeuring

Johan Bosmans

Financiën
16 2020_GR_00101 Belastingreglement op de plaatsrechten op de wekelijkse markt – Goedkeuring
17 2020_GR_00102 Belastingreglement van de ambulante handel op het openbaar domein – Goedkeuring
18 2020_GR_00103 Belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen – Goedkeuring
19 2020_GR_00104 Belastingreglement op de kermiskramen en – wagens op openbaar domein – Goedkeuring
20 2020_GR_00105 Belastingreglement op ambulante handel op privé-domein – Goedkeuring
21 2020_GR_00106 Belastingreglement op de plaatsrechten op jaarmarkten – Goedkeuring
22 2020_GR_00107 Maatregelen in het kader van COVID-19: aanpassing retributiereglement voor het jaar 2020 – intrekking enkel voor het jaar 2020 – Goedkeuring
23 2020_GR_00108 Maatregelen in het kader van COVID-19: aanpassing belastingreglementen voor het jaar 2020 – aanpassing aanvangsdatum van directe belastingen / intrekking voor 2020 van indirecte belastingen – Goedkeuring
24 2020_GR_00109 Retributiereglement op het privaat gebruik van het openbaar domein door terrassen e.a. – Goedkeuring

Juridische dienst

25 2020_GR_00116 Goedkeuring vrijstelling betaling concessievergoedingen/huurprijzen omwille van de coronacrisis – Goedkeuring

Nancy Bleys

Samenleving
26 2020_GR_00082 Verlenging 01/01/2020-31/12/2020 van het Strategische Veiligheids- en PreventiePlannen 2014-2017 – Goedkeuring

Bob Nijs

Juridische dienst
27 2020_GR_00100 Organisatiebeheersing: Regeling inzake de vervanging van de algemeen directeur en financieel directeur in geval van afwezigheid – Goedkeuring
28 2020_GR_00076 Kennisgeving jaarverslag toepassing gemeentelijke administratieve sancties stilstaan en parkeren in 2019 – Kennisneming
29 2020_GR_00080 Kennisgeving jaarverslag toepassing gemeentelijke administratieve sancties in 2019 – Kennisneming
30 2020_GR_00088 Bekrachtiging politieverordening burgemeester: afgelasting gemeenteraad 31 maart 2020 – Bekrachtiging
31 2020_GR_00097 Bekrachtiging politieverordening burgemeester d.d. 3 april 2020 – Bekrachtiging
32 2020_GR_00098 Bekrachtiging politieverordening burgemeester d.d. 14 april 2020 – Bekrachtiging.

Grondbeleid
33 2020_GR_00071 Aanvraag toelating doorverkoop woning op en met grond t/p Gareelmakersweg 77 – Goedkeuring
34 2020_GR_00089 Aankoop en gratis grondafstand in verkaveling Lutlommel/Landbouwstraat, opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé – Goedkeuring
35 2020_GR_00074 Aankoop en gratis grondafstand in verkaveling Koning Leopoldlaan/Vredestraat, opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé – Goedkeuring
36 2020_GR_00075 Gratis grondafstand in verkaveling Vaartstraat (Market Garden), opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé – goedkeuring
37 2020_GR_00099 Project Vlabo t/p Jan Van Heelustraat – overeenkomsten recht van opstal met Bouwonderneming Lamers NV – Goedkeuring

Bevolking

38 2020_GR_00072 Goedkeuren straatnaam – definitief – Goedkeuring

Politie

39 2020_GR_00110 Rechtsbijstand – Goedkeuring
40 2020_GR_00113 Vacantverklaring 1 functie: 1 HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE – Goedkeuring
41 2020_GR_00114 Vacantverklaring 2 functies: INSPECTEUR INTERVENTIE – Goedkeuring
42 2020_GR_00112 Vacantverklaring 1 functie: 1 COMMISSARIS VAN POLITIE (buiten kader) – Goedkeuring
43 2020_GR_00066 Vervangingscontract /tijdelijke contractuele functie – Goedkeuring

Secretariaat&archief
44 2020_GR_00130 Coronacrisis: ondersteunende maatregelen voor verenigingen
(voor 3920Lommel) – Kennisneming
45 2020_GR_00124 Corona-beleid Stad Lommel (SAMEN sp.a) – Kennisneming
46 2020_GR_00125 Handhavingsbeleid (SAMEN sp.a) – Kennisneming