Dagorde open zitting Zitting van 24 november 2020
OPENBARE ZITTING

Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2020_GR_00319 Verslag gemeenteraad 22.09.2020/27.10.2020 – openbare zitting – Goedkeuring.

Peter Vanderkrieken
Juridische dienst
2 2020_GR_00299 Eindejaarsstukken 2019 Kunstacademie Noord-Limburg – Goedkeuring
3 2020_GR_00298 Beleidsplan en begroting 2021 Kunstacademie Noord-Limburg – Goedkeuring
Jeugd
4 2020_GR_00313 Convenant Uit De Marge vzw – Goedkeuring
Evenementen
5 2020_GR_00317 Subsidies carnavalsverenigingen – Goedkeuring

Karel Wieërs
Juridische dienst
6 2020_GR_00297 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering, gewone vergadering IGL – Vaststelling
7 2020_GR_00303 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Cipal DV – Goedkeuring
8 2020_GR_00304 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Limburg.net – Vaststelling
9 2020_GR_00307 Mandaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering Pontes – Goedkeuring
10 2020_GR_00314 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering DISV ‘Regio Noord-Limburg’ – Goedkeuring

Sophie Loots
Openbare werken
11 2020_GR_00312 Infrastructuurwerken: goedkeuring ontwerp verkaveling Vaartstraat – Goedkeuring
R.O. / Planning en mobiliteit
12 2020_GR_00323 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende John Cockerillstraat – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks
Internationale samenwerking
13 2020_GR_00302 Tijdelijke verlenging stedenband Lommel -Ciudad Darío – Goedkeuring

Johan Bosmans
Secretariaat & archief
14 2020_GR_00316 Kennisname stand van zaken corona maatregelen – Kennisneming

Nancy Bleys
R.O. / Woonbeleid
15 2020_GR_00310 Gemeentelijk actieprogramma voor de verwezenlijking van het sociaal woonaanbod en inventarisatie van Vlaamse publieke gronden – Goedkeuring Samenleving
16 2020_GR_00311 Goedkeuring engagementsverklaring en cofinanciering intergemeentelijke preventiewerking eerstelijnszone NoordLimburg – Goedkeuring

Bob Nijs
Juridische dienst
17 2020_GR_00308 Goedkeuren dadingsovereenkomst – Goedkeuring
Grondbeleid
18 2020_GR_00318 Goedkeuring aanvaarden opname openbaar domein verkaveling Zeggestraat – Goedkeuring
19 2020_GR_00300 Verkoop OCMW-woningen aan Kempisch Tehuis – Goedkeuring
Financiën
20 2020_GR_00301 PZ Lommel – Goedkeuring begrotingswijziging 2 2020 door het federaal toezicht – Kennisneming
21 2020_GR_00309 PolitieZone Lommel – Budget 2021 en meerjarenplan – Goedkeuring
22 2020_GR_00306 Hulpverleningszone Noord-Limburg: budget 2021 – Vaststelling
Politie
23 2020_GR_00321 Goedkeuring plaatsing en gebruik van ANPR camera N71 – Goedkeuring
24 2020_GR_00322 Kennisgave en goedkeuring cameragebruik PZ Lommel – Goedkeuring

Secretariaat & archief
25 2020_GR_00324 Samenstelling deontologische commissie (SAMEN sp.a) – Kennisneming
26 2020_GR_00325 Bushaltegebouw kerkplein (SAMEN sp.a) – Kennisneming
27 2020_GR_00326 Restaurant Burgemeestershuis (SAMEN sp.a) – Kennisneming
28 2020_GR_00327 Schoolomgeving XCL Wegwijs (SAMEN sp.a) – Kennisneming
29 2020_GR_00328 Het bosgebied tussen de N71 & Balendijk(SAMEN sp.a) – Kennisneming