OPENBARE ZITTING
23 mei 2023 om 20 uur
Gemeenteraadszaal Huis van de Stad
HD 1 Dossier Nationaal Park Bosland: advies – Goedkeuring
HD 2 Nationaal Park Bosland samenwerkingsovereenkomsten met stad
Lommel als coördinerende partner – Goedkeuring
HD 3 Mandaat vertegenwoordiger gewone algemene vergadering
Pontes – Goedkeuring
HD 4 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering van IGL –
Goedkeuring

Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2023_GR_00032 Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 25 april 2023 –
openbare zitting – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken

Financiën
2 2023_GR_00116 Advies rekening 2022 kerkfabriek Sint-Barbara Werkplaatsen –
Goedkeuring
3 2023_GR_00117 Advies rekening 2022 kerkfabriek Sint-Jozef Kolonie – Goedkeuring
4 2023_GR_00118 Advies rekening 2022 kerkfabriek Heilig Sacrament Kattenbos –
Goedkeuring
5 2023_GR_00119 Advies rekening 2022 kerkfabriek Sint-Jan Baptist Kerkhoven –
Goedkeuring
6 2023_GR_00120 Advies rekening 2022 kerkfabriek O.L.V. van Lourdes HeideHeuvel – Goedkeuring
7 2023_GR_00121 Advies rekening 2022 kerkfabriek Sint-Paulus Heeserbergen –
Goedkeuring
8 2023_GR_00122 Advies rekening 2022 kerkfabriek O.L. Maagd der Armen Lutlommel – Goedkeuring
9 2023_GR_00123 Advies rekening 2022 kerkfabriek Sint-Antonius Barrier – Goedkeuring
10 2023_GR_00124 Advies rekening 2022 kerkfabriek Sint-Pietersbanden Centrum –
Goedkeuring

Karel Wieërs

Toerisme
11 2023_GR_00129 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering EVA VZW
Toerisme Lommel – Goedkeuring
Juridische dienst
12 2023_GR_00133 Aanduiding van gemeenteraadslid uit oppositie als lid van de
Raad van Bestuur met raadgevende stem van de op te richten dienstverlenende vereniging S-Lim – Goedkeuring
13 2023_GR_00128 Mandaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering Kempisch Tehuis cvba – Goedkeuring
14 2023_GR_00127 Mandaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering Landwaarts cvba – Goedkeuring
15 2023_GR_00126 Mandaat vertegenwoordigers algemene vergadering Nolimpark DV – Goedkeuring
16 2023_GR_00136 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Fluvius Limburg – Goedkeuring
17 2023_GR_00132 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Fluvius OV –
Goedkeuring
18 2023_GR_00115 Goedkeuring vervanging lid Raad van Bestuur AGB Patrimonium –
Goedkeuring
19 2023_GR_00144 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering DISV ‘Regio
Noord-Limburg’ – Goedkeuring
20 2023_GR_00145 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Limburg.net –
Goedkeuring

Sophie Loots

Openbare werken
21 2023_GR_00125 Goedkeuring ontwerp, lastenboek en aanbestedingsprocedure
project 2020-119 Veilige schoolomgevingen pakket 1 – Goedkeuring
22 2023_GR_00130 2023-103 Herinrichting K. Albertlaan – K. Astridlaan- verbinding
Norbert Neecxklaan : lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring

Joris Mertens

Juridische dienst
23 2023_GR_00137 Ontwerp kaderovereenkomst tot uitvoering van de last bij de
omgevingsvergunning – borgstelling – Goedkeuring
Milieu
24 2023_GR_00131 GIS-aanbod Nuhma en MyCSN – intentieverklaring – Goedkeuring

Nancy Bleys

R.O. / Woonbeleid
25 2023_GR_00110 Werkingsverslag IGS HeLo – werkingsjaar 2022 – Goedkeuring

Bob Nijs
Juridische dienst
26 2023_GR_00113 Besluit toezichthoudende overheid in verband met de klacht tegen beslissing 2022_BURG_00396 – weigering aanvraag verlenging uitbatingsvergunning shishabar – Kennisneming
Grondbeleid
27 2023_GR_00142 Verzoek tot overdracht gronden door Kempisch Tehuis en opname ervan in het openbaar domein n.a.v. gesubsidieerde infrastructuur t/p Jan van Heelustraat – Goedkeuring
28 2023_GR_00141 Verzoek tot overdracht gronden door Kempisch Tehuis en opname  ervan in het openbaar domein n.a.v. gesubsidieerde infrastructuur t/p Zinktrekkersplein – Goedkeuring
29 2023_GR_00138 Verzoek tot overdracht gronden door Kempisch Tehuis en opname ervan in het openbaar domein n.a.v. gesubsidieerde infrastructuur t/p Eendenbekstraat – Goedkeuring
30 2023_GR_00143 Ruiling gronden in functie van minnelijke verwerving grondzates fase 1 Rondweg Lommel – Goedkeuring
31 2023_GR_00140 Goedkeuring gebruiksovereenkomst lokaal pastorij Lutlommel – VZW Volwassenen, Jeugd en Informatica – Goedkeuring
32 2023_GR_00139 Huurovereenkomst meettoestel telerad t/h grasveld stedelijk  sportcentrum – Goedkeuring

Secretariaat & archief
IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Rita Phlippo: Heraanleg Sint-Janstraat ?
IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Ronny Geysen: Jeugdvoetbalcentrum Soeverein en
Lommel SK
IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Stefanie Lieben: Speeltuigen voor kinderen met een
lichamelijke beperking