Vanaf 25 mei 2023 worden de pleegouders en het pleegkind in het kader van langdurige pleegzorg gelijkgesteld met de ouders, respectievelijk het kind. Daardoor zal men vaker beroep kunnen doen op klein verlet.

Opgelet: de uitbreiding van het klein verlet geldt enkel in geval van langdurige pleegzorg. Het gaat met andere woorden enkel om pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin of bij dezelfde pleegouder of dezelfde pleegouders zal verblijven.

Ook na de langdurige pleegzorg kan er nog sprake zijn van een recht op klein verlet wanneer het pleegkind gedurende een onafgebroken periode van drie jaar op permanente en affectieve wijze deel heeft uitgemaakt van het pleeggezin. Deze bijkomende voorwaarde  geldt echter niet in geval van een overlijden.

Bron en info: Easypay Group Pelt
Telefoon:  011 53 18 38
Website: www.easypay-group.com
Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt