Dagorde Zitting van 28 mei 2024
OPENBARE ZITTING

Bob Nijs
Team Management- en Bestuursondersteuning: administratieve ondersteuning
1 2024_GR_00099 Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 23 april 2024 – openbare zitting – Goedkeuring

Karel Wieërs

Team Management- & Bestuursondersteuning
2 2024_GR_00115 Mandaat vertegenwoordigers algemene vergadering Nolimpark DV – 10 juni 2024 – Goedkeuring
3 2024_GR_00100 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Fluvius Limburg 10 juni 2024 – Goedkeuring
4 2024_GR_00116 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering EVA VZW Toerisme Lommel – 13 juni 2024 – Goedkeuring
5 2024_GR_00123 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering DISV ‘Regio Noord-Limburg’ – 18 juni 2024 – Goedkeuring
6 2024_GR_00122 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Limburg.net – 19 juni 2024 – Goedkeuring
7 2024_GR_00109 Mandaat vertegenwoordiger gewone algemene vergadering Pontes – 20 juni 2024 – Goedkeuring
8 2024_GR_00114 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Cipal DV – 20
juni 2024 – Goedkeuring

Sophie Loots

Team Management- & Bestuursondersteuning
9 2024_GR_00124 Aanvaarding schenking vanwege ZF Wind Power – Principiële
goedkeuring

Joris Mertens

Team Stadsontwikkeling
10 2024_GR_00117 Coöperatieve pv-panelen op publieke daken – stroomafnameovereenkomsten en concessieovereenkomsten – Goedkeuring
11 2024_GR_00118 Letter of Intent GEO@Lommel – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks

Team Management- & Bestuursondersteuning
12 2024_GR_00107 Aanvaarding schenking vanwege Lommel SK – Goedkeuring

Johan Bosmans

Team Financiën, Aankopen & Contracten
13 2024_GR_00103 Uitbetalen toelage politieke fracties – Goedkeuring

Nancy Bleys

Team Stadsontwikkeling
14 2024_GR_00111 Werkingsverslag IGS HeLo – werkingsjaar 2023 – Goedkeuring
Team Management- & Bestuursondersteuning
15 2024_GR_00120 Aanpassing statuten Welzijnsregio Noord-Limburg – Goedkeuring

Bob Nijs

Adviseur Ontwikkeling en Kwaliteit
16 2024_GR_00105 Goedkeuring – verderzetting Citrix Workplace onder het bestaande ciPort Iaas contract bij Cipal Schaubroeck – Goedkeuring
Team Economie
17 2024_GR_00121 Verkoop perceel grond in functie van aanleg openbaar domein ter realisatie van het GRUP ‘in ’t Ven’ – Goedkeuring
18 2024_GR_00119 Kennisname gedwongen verkoop woning Jan Davidlaan 12 – verval voorwaarden verkoopakte – Goedkeuring
Politie
19 2024_GR_00106 Toetreding raamovereenkomst abonnement mobiele telefonie/data S&L/DA/2021/055 – Goedkeuring
Team Management- en Bestuursondersteuning: administratieve ondersteuning
IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Jean Jacques Melotte: corona noodfonds
IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Rina Ven: Verlenging mileuvergunning voor storten
verontreinigd materiaal?
IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Ronny Geysen: Wandelen en moutainbike?