Dagorde Zitting van 28 november 2023
OPENBARE ZITTING

Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2023_GR_00040 Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 24 oktober 2023 – openbare zitting – Goedkeuring
2 2023_GR_00251 Vergaderdata gemeenteraad/gemeenteraadscommissie en raad voor maatschappelijk welzijn 2024 – goedkeuring

Peter Vanderkrieken

Onderwijs
3 2023_GR_00267 Gebruik van het leerplan Leer Lokaal voor het stedelijk basisonderwijs – Goedkeuring
Juridische dienst
4 2023_GR_00256 Eindejaarsstukken 2022 Kunstacademie Noord-Limburg – Goedkeuring
5 2023_GR_00255 Beleidsplan en begroting 2024-2025 Kunstacademie NoordLimburg – Goedkeuring
Financiën
6 2023_GR_00254 Budgetwijziging 2023 Kerkfabriek Sint-Jozef Kolonie – Goedkeuring

Karel Wieërs

Juridische dienst
7 2023_GR_00270 Mandaat vertegenwoordiger bijzondere algemene vergadering EVA vzw Erfgoed Lommel – goedkeuring
8 2023_GR_00268 Goedkeuring addendum samenwerkingsovereenkomst stad Lommel en EVA vzw Erfgoed Lommel – Goedkeuring
9 2023_GR_00274 Mandaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering S-Lim DV – Goedkeuring
10 2023_GR_00260 Samenwerkingsovereenkomst s-Lim DV – stad Lommel – Goedkeuring
11 2023_GR_00259 Mandaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering Pontes – Goedkeuring
12 2023_GR_00269 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Cipal DV – Goedkeuring
13 2023_GR_00271 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering van IGL – Goedkeuring
14 2023_GR_00272 Mandaat vertegenwoordigers algemene vergadering Nolimpark DV – Goedkeuring
15 2023_GR_00273 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering DISV ‘Regio Noord-Limburg’ – Goedkeuring

Bob Nijs
Financiën
16 2023_GR_00258 PolitieZone Lommel – Budget 2024 en meerjarenplan – Goedkeuring
17 2023_GR_00262 Hulpverleningszone Noord-Limburg: budget 2024 – Goedkeuring
Grondbeleid
18 2023_GR_00265 Niet uitoefenen recht van voorkoop op het onroerend goed t/p Einde 7 – Goedkeuring
19 2023_GR_00263 Uitoefenen voorkooprecht perceel gelegen t/h Louis Paulboonstraat – Goedkeuring
20 2023_GR_00264 Goedkeuren doorverkoop woning t/h Kleermakersweg 28 – Goedkeuring
21 2023_GR_00261 Aankoop grond Lutlommel t/h Schamprood – Goedkeuring

Secretariaat & archief

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Rita Phlippo: Netheid en onderhoud op de begraafplaatsen
IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Walter Cremers: Lommelaren langer op de snelbus
IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Carine Creemers: Wijziging toegang Kristalpark
IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Ersin Kemaldar: fietsgebruik stimuleren door veilige fietsstallingen
IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Elly Vanbrabant: Omleidingen in Lommel