Dagorde open zitting
Zitting van 28 januari 2020
OPENBARE ZITTING
Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2020_GR_00016 Verslag gemeenteraad 17.12.2019 – openbare zitting – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken
Juridische dienst
2 2020_GR_00006 Beheersovereenkomst 2020-2025 tussen CBS en Hoofd IVA De Adelberg – Goedkeuring
Onderwijs
3 2020_GR_00009 Aanpassing reglement anti-discriminerende uitstappen en/of activiteiten – Goedkeuring

Karel Wieërs

Stadswerken
4 2020_GR_00019 2020002 – Binnenschilderwerken Huis van de Stad – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring

Sophie Loots

Openbare werken
5 2020_GR_00003 goedkeuring onderhoudscontract parkeergeleidingssysteem BeMobile – Goedkeuring
6 2020_GR_00018 Goedkeuren lastenboek/procedure aanbesteding infrastructuurwerken doorsteek Kerkstraat – Goedkeuring R.O. / Planning en mobiliteit
7 2020_GR_00023 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de zones met beperkte parkeertijd op een gedeelte van de Stationsstraat, de Norbert Neeckxlaan, de Molsekiezel,het Hertog Janplein, de Vreyshorring, de Don Boscostraat en op Hezerpad en betreffende de parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd op Ploegdries – Goedkeuring
8 2020_GR_00024 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende het erf en diverse straten in de omgeving van het erf – Goedkeuring

Joris Mertens

Dierenwelzijn
9 2020_GR_00010 Overeenkomst zwerfkattenaanpak – Goedkeuring
10 2020_GR_00011 Overeenkomst voor het vangen van honden – Goedkeuring
11 2020_GR_00012 Overeenkomst in het kader van het provinciaal opvangplan ronddolende dieren – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks

Financiën
12 2020_GR_00015 Toekenning Renteloze lening tussen Stad Lommel en AGB Sport en Recreatie Lommel – Goedkeuring

Johan Bosmans

Financiën
13 2020_GR_00001 Retributie voor de afgifte van de vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer en de bestuurderspas – Goedkeuring
14 2020_GR_00008 Aanpassen drempelbedragen aanbestedingsprocedures en dagelijks bestuur – Goedkeuring
Landbouw
15 2020_GR_00014 Goedkeuren aanpassen pachtprijzen – Goedkeuring

Bob Nijs

Personeel, O&O en verzekeringen
16 2020_GR_00020 Voorstel tot wijziging organogram – Goedkeuring
17 2020_GR_00021 Wijziging personeelsformatie – Goedkeuring
18 2020_GR_00022 Wijziging RPR-bijlage 4 – Goedkeuring
Juridische dienst
19 2020_GR_00007 Samenwerkingsovereenkomst inzake GAS – Goedkeuring
Grondbeleid
20 2020_GR_00005 Concessieovereenkomst Provincie Limburg – sporthal Provil –
Goedkeuring
Bevolking
21 2020_GR_00004 Goedkeuren herbenoeming straat – definitief – Goedkeuring
22 2020_GR_00013 Goedkeuren straatnamen – principieel – Goedkeuring

Secretariaat & archief
23 2020_GR_00026 Renovatie voetpaden Barrier rolstoelvriendelijk? (PVDA) – Kennisneming
24 2020_GR_00027 Veel volk op Pinopop? (PVDA) – Kennisneming
25 2020_GR_00028 Gevaarlijke biggenruggen Lutlommelse Kiezel (PVDA) – Kennisneming
26 2020_GR_00029 Gestegen huurprijzen sociale woningen (PVDA) – Kennisneming
27 2020_GR_00030 Personeelssituatie Stad Lommel (SAMEN sp.a) – Kennisneming
28 2020_GR_00031 Corda Campus Noord (SAMEN sp.a) – Kennisneming
29 2020_GR_00032 Dossier Parelstrand: spanningen met de directe omgeving (SAMEN sp.a) – Kennisneming
30 2020_GR_00033 Leegstand centrum (SAMEN sp.a) – Kennisneming
31 2020_GR_00034 Gestalde voertuigen op stadseigendom (SAMEN sp.a) – Kennisneming
32 2020_GR_00035 Inspanningen stadsbestuur ontvangst Corda Campus Noord (voor3920Lommel) – Kennisneming
33 2020_GR_00036 EK voetbal (voor3920Lommel) – Kennisneming
34 2020_GR_00037 Toename zwaar verkeer Kerkhoven (voor3920Lommel) – Kennisneming
35 2020_GR_00038 Vuurwerkverbod eindejaar 2019 (voor3920Lommel) – Kennisneming
36 2020_GR_00039 Digitale nieuwsbrief ondernemen (voor3920Lommel) – Kennisneming