Dagorde open zitting Zitting van 23 juni 2020
OPENBARE ZITTING

Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2020_GR_00176 Verslag gemeenteraad 26.05.2020 – openbare zitting – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken
Financiën
2 2020_GR_00152 Advies rekening 2019 kerkfabriek Sint-Antonius Barrier – Goedkeuring
3 2020_GR_00153 Advies rekening 2019 kerkfabriek Sint-Pietersbanden Centrum – Goedkeuring
4 2020_GR_00161 Budgetwijziging 2020 Kerkfabriek Sint-Pietersbanden – Goedkeuring
5 2020_GR_00154 Advies rekening 2019 kerkfabriek Sint-Paulus Heeserbergen – Goedkeuring
6 2020_GR_00155 Advies rekening 2019 kerkfabriek O.L.V. van Lourdes HeideHeuvel – Goedkeuring
7 2020_GR_00156 Advies rekening 2019 kerkfabriek Sint-Jan Baptist Kerkhoven – Goedkeuring
8 2020_GR_00157 Advies rekening 2019 kerkfabriek Heilig Sacrament Kattenbos – Goedkeuring
9 2020_GR_00158 Advies rekening 2019 kerkfabriek Sint-Jozef Kolonie – Goedkeuring
10 2020_GR_00159 Advies rekening 2019 kerkfabriek Maagd der Armen Lutlommel – Goedkeuring
11 2020_GR_00160 Advies rekening 2019 kerkfabriek Sint-Barbara Werkplaatsen – Goedkeuring
Bibliotheek
12 2020_GR_00182 Goedkeuring aanstelling leden van de Bestuursraad bibliotheek – Goedkeuring

Karel Wieërs
Juridische dienst
13 2020_GR_00164 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering EVA vzw Toerisme Lommel – Goedkeuring
14 2020_GR_00167 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering EVA vzw Erfgoed Lommel – Goedkeuring
15 2020_GR_00169 Goedkeuring voordracht twee commissarissen EVA vzw Erfgoed Lommel – Goedkeuring
16 2020_GR_00171 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering, gewone vergadering IGL – Goedkeuring

Sophie Loots
R.O. / Planning en mobiliteit
17 2020_GR_00162 Erratum aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de zones met beperkte parkeertijd op een gedeelte van de Stationsstraat, de Norbert Neeckxlaan, de Molsekiezel, het Hertog Janplein, de Vreyshorring, de Don Boscostraat en op Hezerpad en betreffende de parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd op Ploegdries – Goedkeuring
18 2020_GR_00188 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende zone 30 en
parkeerverbod Speelpleinstraat – Goedkeuring
Integraal waterbeheer
19 2020_GR_00184 Infrastructuurwerken: voetpad Einde-In’t Ven fase 1A(insteekweg Kapelstraat)-DWA-gravitair Duits kerkhof – goedkeuring ontwerp – Goedkeuring

Joris Mertens
Klimaat
20 2020_GR_00174 Klimaatactieplan stad Lommel 2020-2030 – Goedkeuring

Johan Bosmans
Financiën
21 2020_GR_00163 Stad Lommel – Jaarrekening 2019 – Goedkeuring
22 2020_GR_00166 OCMW Lommel – jaarrekening 2019 – Goedkeuring
23 2020_GR_00175 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 voor de stad en OCMW
Lommel – Vaststelling
24 2020_GR_00168 AGB Patrimonium: Jaarrekening 2019 – Goedkeuring
25 2020_GR_00165 Retributiereglement op het betalend parkeren en op het parkeren in de blauwe zone – Goedkeuring

Nancy Bleys
R.O. / Woonbeleid
26 2020_GR_00189 Afvaardiging stemgerechtigde leden en stemgerechtigde plaatsvervangers voor het beheerscomité IGS HeLo – Goedkeuring

Bob Nijs
Algemeen directeur
27 2020_GR_00186 Management review stad Lommel in kader van de organisatiebeheersing rapportagemoment juni 2020 – Goedkeuring
Personeel, O&O en verzekeringen
28 2020_GR_00183 Wijziging RPR – Goedkeuring
Grondbeleid
29 2020_GR_00172 Gratis grondafstand in verkaveling Sint-Ritastraat, opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé – Goedkeuring
30 2020_GR_00173 Aankoop en gratis grondafstand in verkavelingswijziging Eikstraat/Driehoek, opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé – Goedkeuring
Financiën
31 2020_GR_00150 PZ Lommel – Goedkeuring van de jaarrekening 2019 – Goedkeuring
32 2020_GR_00151 PolitieZone Lommel – Begrotingswijziging 1 2020 en meerjarenplan – Goedkeuring
Politie
33 2020_GR_00178 Aanwerving vakantiewerker – Goedkeuring