Na maanden van voorbereiding en nauwgezet werk van nutsmaatschappijen, is het moment eindelijk aangebroken. Stad Lommel kondigt met trots de aanvang aan van de grootschalige werken voor de langverwachte rondweg. De zone met het nieuwe verbindingsstuk tussen de Norbert Neeckxlaan en de Koning Leopoldlaan wordt de komende maanden als eerste aangelegd.
Belangrijke fase
Het startsein voor deze belangrijke fase werd gegeven door burgemeester Bob Nijs en schepen van openbare werken en mobiliteit, Sophie Loots. Beiden delen hun visie op dit monumentale project dat de stad zal vormgeven en versterken.
“De rondweg is een essentieel project voor de toekomst van Lommel. We willen niet alleen een nieuwe weg creëren, maar ook de levenskwaliteit in de buurt verbeteren. Het is een investering in veiligheid en duurzaamheid die langdurige voordelen zal opleveren,” aldus burgemeester Bob Nijs.
Sophie Loots: “Met de start van de grote werken zetten we een belangrijke stap naar een moderne en efficiënte infrastructuurwerken die ten goede komen voor alle Lommelaars. We verbeteren de verkeersveiligheid aanzienlijk, we werken aan een meer verkeersleefbare stad en dit in combinatie met andere werken verspreid over heel Lommel.”
Impact
De rondweg, een van de grootste initiatieven van het huidige stadsbestuur, heeft tot doel de verkeersveiligheid te verhogen en de leefbaarheid in de buurt te vergroten. “We zijn ons ervan bewust dat dit onvermijdelijke hinder met zich meebrengt, zeker met alle projecten die lopende zijn”, vult Sophie Loots aan. “We doen al het mogelijke om de tijdelijke hinder te beperken. Het is een noodzakelijk kwaad dat voorafgaat aan iedere realisatie.”
Voor de zone met het nieuwe verbindingsstuk is tot eind december een groot deel van de Norbert Neeckxlaan afgesloten. Daarna, wanneer het verkeer terug door de Norbert Neeckxlaan kan, zal het kruispunt met de Koning Leopoldlaan worden afgesloten zodat er veilig gewerkt kan worden aan het nieuwe kruispunt met slimme verkeerslichten.
Overige zones
Ook in de andere zones, namelijk de Koningin Astridlaan en Koning Albertlaan wordt er verder gewerkt door de nutsmaatschappijen. In deze straten is er momenteel eenrichtingsverkeer en kunnen auto’s enkel rijden van de Koning Albertlaan naar de Koning Leopoldlaan. Deze aanpassing in het verkeer zal nog zeker tot eind december duren.
Op www.lommel.be/rondweg vind je steeds het laatste actuele nieuws over de rondweg. Burgers die op de hoogte willen blijven kunnen zich inschrijven op de nieuwsbrief.